Μείωση τζίρου κατέγραψε η Τεχνική Ολυμπιακή στο α΄ εξάμηνο του 2015 με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 17,52 εκατ. ευρώ έναντι 20,52 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2014. Αντίθετα ο κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκε σε 2,42 εκατ. ευρώ έναντι 0,37 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2014.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου (EBITDA) για το α΄ εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα στα 0,57 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2014, ενώ σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκαν ζημιογόνα  και διαμορφώθηκαν σε 1,51 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,15 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2014.     

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2015 σε 311,842 εκατ. ευρώ έναντι 311,017 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

 

Η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής εντείνει τις προσπάθειές της τόσο «για την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού όσο και για την ανάληψη νέων τεχνικών έργων».