Καθαρά κέρδη 3,6 εκατ. ανακοίνωσε ο όμιλος Σελόντα για το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 12,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014. Οι πωλήσεις στην εταιρεία ήταν αυξημένες κατά 11,9% και στον όμιλο κατά 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Σελόντα, ο κύκλος εργασιών στην εταιρεία στο α' εξάμηνο 2015 παρουσίασε αύξηση 11,9% φτάνοντας τα 69 εκατ. ευρώ έναντι 62 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, με αύξηση των πωλήσεων ιχθύων κατά 3,3% και του γόνου κατά 80%, ενώ για τον όμιλο ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 7,2% και έφτασε τα 73 εκατ. ευρώ έναντι 69 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο του τόσο στις πωλήσεις ιχθύων όσο και του γόνου, ενώ παράλληλα κατάφερε να αυξήσει τις τιμές πώλησης ιχθύων κατά 6,7%, όπου σε συνδυασμό με την βελτίωση στην παραγωγική απόδοση, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας για το α΄ εξάμηνο 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Χαρακτηριστικό στοιχείο πλέον για τον όμιλο, είναι ότι οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 88,3% επί των πωλήσεων ιχθύων και στην τρέχουσα περίοδο.

Το EBITDA του ομίλου και της εταιρείας είναι πλέον θετικό, μετά τις συνολικές διορθωτικές ενέργειες που έγιναν τα δύο τελευταία έτη και έφτασε σε κέρδη των 11 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου για τον όμιλο ένω για την Εταιρεία είναι κέρδη 9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Η δυναμική των αυξημένων τιμών, η αύξηση του τζίρου σε συνδυασμό με την βελτίωση των παραγωγικών μεγεθών δείχνουν την δυναμική της αυξημένης κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA για την τρέχουσα χρήση.

Επιπλέον τα Αποτελέσματα μετά Φόρων και Δικαιωμάτων του ομίλου στην τρέχουσα περίοδο είναι κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -12,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου, ενώ για την εταιρεία τα κέρδη μετά φόρων είναι 3,6 εκατ. ευρώ σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τις ζημιές -12,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επιβεβαιώνοντας την συνέχιση της βελτίωσης των αποτελεσμάτων σε όλες τις περιόδους.

Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου, μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση τραπεζικού δανεισμού, είναι πλέον θετικά για τον Όμιλο με ποσό 27 εκατ. ευρώ ενώ ήδη διαπραγματεύονται και οι νέες μετοχές μετά την ανωτέρω αύξηση.

Σε δηλώσεις του σχετικά με τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2015, ο κ. Γιάννης Ανδριανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Σελόντα ανέφερε:

«Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, μιζέριας και κατήφειας η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και ελπίδα για τις εξαγωγές και την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Η εταιρεία κόντρα στην δυσμενέστερη οικονομική συγκυρία, με capital control, έλλειψη ρευστότητας, μη επιστροφής ΦΠΑ από το κράτος και αβεβαιότητα για το μέλλον, κάνει δυναμική επαναφορά στην κερδοφορία και στην καλή πορεία και εξέλιξη».