Σε καταγγελία της από 9-11-2007 σύμβασης με το συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάφου (ΣΑΠΑ) για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Πάφου για 10 χρόνια, προχώρησε η Envitec, λόγω μη καταβολής της συμφωνηθείσας μηνιαίας αμοιβής της επί πενταμήνου.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, αγνοήθηκαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις της προς τον δήμαρχο Πάφου και το ΣΑΠΑ.
Η μονάδα λειτουργεί πλέον, με αποκλειστική ευθύνη του ΣΑΠΑ, ενώ στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης, η εταιρεία έχει διαθέσει στελέχη της για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του δυναμικού του ΣΑΠΑ για ένα εύλογο διάστημα.
Περαιτέρω, η εταιρεία έχει κινήσει τη διαδικασία υποβολής των συμβατικών της αξιώσεων και των αποζημιωτικών της αιτημάτων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών μέχρι το συμβατικό πέρας της σύμβασης λειτουργίας, με βάση την ειδική ρήτρα επίλυσης διαφορών, που προβλέπεται σε αυτήν (DAB, διαιτησία του ICC στο Παρίσι).