Η διοίκηση του ομίλου Βογιατζόγλου ολοκλήρωσε την διαδικασία αγοράς αυτοτελούς κτιρίου συνολικής επιφανείας 5.460 τετραγωνικών μέτρων περίπου, κτισμένου επί οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 2.998 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής επί του 12ου χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, αντί συνολικού τιμήματος 4.100.000 ευρώ.

Από το ως άνω τίμημα ποσό 2.250.000 ευρώ καταβλήθηκε προς την πωλήτρια εταιρεία «REVON» τοις μετρητοίς, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός των προσεχών μηνών.

Σημειώνεται ότι το αποκτηθέν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ως άνω ακίνητο είναι αυτό στο οποίο η εταιρεία και ευρύτερα ο όμιλος στεγάζουν τις κύριες εγκαταστάσεις τους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.