Την υλοποίηση νέου έργου, ύψους περίπου 2 εκατ. δολαρίων, ανέλαβε από την Intrasoft Defense Electronics(IDE) η Mevaco.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δύο προγραμμάτων κατασκευής αμυντικού υλικού ύψους 4 εκατ. δολαρίων, τα οποία είχαν ανατεθεί στη Mevaco από την IDE στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, αναλαμβάνει νέο έργο διάρκειας 18 μηνών.

Η υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα ήταν επιλογή των διοικήσεων των δύο εταιρειών, ενώ υπήρχε η λύση της παραγγελίας από το εξωτερικό. Για την υλοποίησή του, η Mevaco επένδυσε στην επέκταση της βιομηχανικής υποδομής και των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Παράλληλα, οι παραγωγικές διαδικασίες της Mevaco πιστοποιήθηκαν από την IDE, γεγονός το οποίο αύξησε την ουσιαστική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες.

«Η υλοποίηση ανάλογων έργων στην Ελλάδα ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία και κατά συνέπεια διατηρεί τις θέσεις εργασίας, σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο της χώρας μας», καταλήγει η ανακοίνωση.