Το βραβείο «Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015» απέσπασε η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια (ΕΛΚΑ) κατά τη φετινή απονομή των Ethos Sustainability Awards 2015.

Ο θεσμός των βραβείων αειφορίας «Ethos Sustainability Awards 2015» πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά και στόχευε στην αναγνώριση των καλών πρακτικών, δράσεων, συνεργασιών και προγραμμάτων ΕΚΕ που υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τα Εthos Sustainability Awards 2015 διοργανώθηκαν από την ETHOS EVENTS και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής καθώς και με την υποστήριξη του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.