Εντυπωσιακή συρρίκνωση ζημιών ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο του 2015 η Μαθιός Πυρίμαχα.

Ειδικότερα, εμφάνισε ζημιές ύψους 46 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 186 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Αναλυτικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 2,83 εκατ. ευρώ στα 2,98 εκατ. ευρώ.
• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν από τα 184 χιλ. ευρώ στα 285 χιλ. ευρώ.
• Οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν από τα 187 χιλ. ευρώ στα 51 χιλ. ευρώ.
• Οι καθαρές ζημίες μειώθηκαν από τα 186 χιλ. ευρώ στα 46 χιλ. ευρώ.
• Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές, καθώς διαμορφώθηκαν στα 153 χιλ. ευρώ, ενώ για επενδύσεις διατέθηκαν 606 χιλ. ευρώ.
• Τέλος, στις 31 Μαρτίου του 2015 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 8,66 εκατ. ευρώ.