Στα 0,09 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές της ΣΑΟΣ το α΄ τρίμηνο του 2015 έναντι κερδών 0,31 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 4.310 ευρώ σε σχέση με 0,41 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014.