Με κερδοφορία και βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο έκλεισε το εξάμηνο για τον όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, o κύκλος εργασιών του ομίλου για το εξάμηνο ανήλθε σε 47,9 εκατ ευρώ από 40,3 εκατ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 84,2%, πιο συγκεκριμένα ανήλθαν στα 2,1 εκατ ευρώ, από 1,1 εκατ ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Το EBITDA του ομίλου ανέρχεται σε 3,6 εκατ ευρώ από 2,7 εκατ ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα, ανήλθαν σε 1,5 εκατ ευρώ από 0,8 εκατ ευρώ στο περσινό εξάμηνο.

Επιπρόσθετα, ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις είναι υψηλός και ανέρχεται σε 1,85 ενώ τα διαθέσιμα είναι υψηλότερα των δανείων κατά 2,6 εκατ ευρώ.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την σταθερότητα της χρηματοδοτικής αυτάρκειας του ομίλου και την υγιή οικονομική του κατάσταση ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργική του ανάπτυξη στο μέλλον.

Όσον αφορά τις διοικητικές εξελίξεις, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε, ο όμιλος μέσα στο 2015 προχώρησε σε ίδρυση δύο εμπορικών θυγατρικών εταιριών στην Κροατία και τη Γερμανία ενώ προχώρησε και σε εξαγορά εμπορικής εταιρείας στην Αυστραλία με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του στις αγορές αυτές.

Μέσω θυγατρικών και γραφείων αντιπτώχευσης ο όμιλος έχει πλέον παρουσία σε 15 χώρες, το ποσοστό διεθνών πωλήσεων του ομίλου ανέρχεται σε 88% από 85% την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων έχει αυξηθεί σε 1.109 άτομα από 1.032 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος για το τρέχον έτος, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της διοίκησης, παραμένει «η περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων, με διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του oμίλου, έχοντας ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης».