Καθήκοντα προέδρου της Λεβεντέρης αναλαμβάνει η Αρετή Λεβεντέρη και διευθύνων σύμβουλος ο Ευστάθιος Λεβεντέρης, όπως προκύπτει από τη νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι 5ετούς διάρκειας και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

Εκτελεστικά μέλη

Αρετή Λεβεντέρη σύζυγος Ευσταθίου: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ευστάθιος Λεβεντέρης του Νικολάου: Διευθύνων Σύμβουλος

Peter Keil του Herbert: Αντιπρόεδρος

Λητώ Λεβεντέρη του Ευσταθίου: Σύμβουλος

 

Μη Εκτελεστικά μέλη

Karl Heinz Lenninghaus: Σύμβουλος

Αγγελική Καλαμάκη του Πέτρου: Σύμβουλος

Λήδα Λεβεντέρη του Ευσταθίου: Σύμβουλος

Πανταζής Φυκίρης του Δημητρίου: Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μέλος

Στυλιανός Καραθάνος του Αθανασίου: Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μέλος