Μικρή μείωση, κατά 4,7% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Intrakat στο α' εξάμηνο του 2015. 

Σημαντική κατά 150% ήταν η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA η οποία ανήλθε στα 7 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2014. 

Ο όμιλος υπέγραψε μέσα στο α΄εξάμηνο νέες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατ ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων προσεγγίζει τα 254 εκατ. ευρώ.

Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όµιλος Intrakat, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους 65 εκατ. ευρώ, για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.