Η εταιρεία ΒΙΣ αποφάσισε από 28/09/2015 να διακόψει οριστικά την λειτουργία της μονάδας χαρτοποιίας (Χ/Π) της εταιρείας στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, προκειμένου να σταματήσει η παραγωγή ζημιών από την ασύμφορη λειτουργία της μονάδας αυτής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει τον κύκλο εργασιών της εταιρείας και αναμένεται ότι θα βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, διότι το παραγόμενο χαρτί από την Χ/Π θα αντικατασταθεί από αγοραζόμενο, το οποίο είναι κατά πολύ φθηνότερο.

Έτσι, εξασφαλίζεται σε μακροπρόθεσμη βάση η βιωσιμότητα της βασικής μονάδας παραγωγής της εταιρείας, αυτής των χαρτοκιβώτιων (Χ/Κ), η οποία αποτελούσε πάντα την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής μας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, επειδή τόσον η δυνατότητα τεχνολογικής αναβάθμισής της μονάδας χαρτοποιίας, όσο και αντικατάστασής της με καινούργια, ώστε να καταστεί ποιοτικά και κοστολογικά ανταγωνιστική, δεν είναι εφικτή ούτε βιώσιμη.