Η Γενική Συνέλευση της Χαλυβδοφύλλων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο ιδιόκτητο ακίνητο στο Δήμο Οινοφύτων Βοιωτίας και ειδικότερα στη ΒΙ. ΠΕ. Οινοφύτων, θέση Τεμπέλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: «Η μεταφορά αυτή κρίθηκε αναγκαία για την εξοικονόμηση της δαπάνης του ενοικίου και των κοινοχρήστων για το μισθωμένο χώρο γραφείων επί της οδού Δοϊράνης 72 στην Καλλιθέα, η οποία ανέρχεται σε 11.300 ετησίως».