Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Σιδενόρ από τη Viohalco στις 22 Ιουλίου, η συμμετοχή της πρώτης στη Σωληνουργεία Κορίνθου μηδενίστηκε, ενώ το ποσοστό της Viohalco παρέμεινε στο 85,88%.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, κατόπιν ενημερώσεων που έλαβε, στις 23-7-2015, από τις εταιρίες Σιδενόρ και Viohalco S.A. ότι:

(α) λόγω της ολοκλήρωσης, στις 22-7-2015, της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Σιδενόρ από την Viohalcο, η Σιδενόρ, μετά τις 22-7-2015, δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία, ήτοι το ποσοστό της διαμορφώνεται σε 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (124.170.201) της, έναντι 97.539.856 δικαιωμάτων ψήφου (78,55%) που κατείχε προ της ολοκληρώσεως της διασυνοριακής συγχωνεύσεως, στις 22-7-2015, με βάση την τελευταία γνωστοποίηση στις 18/11/2013, και

(β) λόγω της ολοκλήρωσης της ως άνω διασυνοριακής συγχωνεύσεως, η Viohalcο, μετά τις 22-7-2015, κατέχει συνολικά στην εταιρεία, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (124.170.201) της, τον ίδιο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 106.640.015, ήτοι ποσοστό 85,88%, όπως και κατά την τελευταία γνωστοποίηση στις 18/11/2013.

Συγκεκριμένα, η Viohalcο μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχωνεύσεως κατέχει πλέον στην εταιρεία, άμεσα 99.033.131 δικαιώματα ψήφου (79,76%) και έμμεσα 7.606.884 δικαιώματα ψήφου (6,12%).