Σε εξαγορά εταιρείας με έδρα την Ελβετία προχώρησε ο όμιλος Aλουμύλ.

Ειδικότερα η θυγατρική του ομίλου Αlumil YU INDUSTRY προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 51,00% της εταιρείας ALUYU AG καταβάλλοντας το ποσό των 46.789 χιλ ευρώ.
Πρόκειται για εταιρεία στο χώρο του αλουμινίου με έδρα την Ελβετία.
Σημειώνεται ότι η εξαγορά της παραπάνω εταιρείας δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου.