Στα 4,7 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημιές της Χαλκόρ το α΄ εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 15,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας Βιοχάλκο: «ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ αυξήθηκε κατά 13% και διαμορφώθηκε σε 629,5 εκατ. ευρώ, έναντι 555,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων κατά 9%, καθώς και των αυξημένων μέσων τιμών των μετάλλων.

Οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε ζημιές 4,7 εκατ. (ζημιές ανά μετοχή 0,0468 ευρώ) έναντι ζημιών 15,6 εκατ. (ζημιές ανά μετοχή 0,1537 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στις αυξημένες εξαγωγές που υποβοηθήθηκαν και από την πτώση της ισοτιμίας του ευρώ, σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ καθώς και τη λίρα Αγγλίας, στη συγκράτηση του κόστους και στις χαμηλές τιμές του πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από πρόβλεψη για την απομείωση των αποθεμάτων, ποσού 3,8 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής των μετάλλων στη διεθνή αγορά στο τέλος της περιόδου».