Στην πώληση του 49% της συμμετοχής της στη Sun Chemical Delta προχώρησε η Druckfarben, έναντι τιμήματος ύψους 7,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Druckfarben, τον Φεβρουάριο του 2012 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση των δραστηριοτήτων των ομίλων Druckfarben και Sun Chemical στον τομέα των γραφικών τεχνών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για τον σκοπό αυτό οι δύο όμιλοι προέβησαν στην απόσχιση των εμπορικών τους κλάδων στον τομέα των γραφικών τεχνών και την ταυτόχρονη εισφορά τους σε κοινοπρακτικό σχήμα με την επωνυμία Sun Chemical Delta BV και καταστατική έδρα στην Ολλανδία.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδιασμών, ιδρύθηκαν πέντε νέες νομικές οντότητες - 100% θυγατρικές της Sun Chemical Delta BV  - στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κροατία.

Η Druckfarben μέσω της 100% θυγατρικής DF Holding NV κατείχε ποσοστό 49% στην εν λόγω κοινοπραξία.

Οι εταιρείες της κοινοπραξίας δραστηριοποιούνται σε Βαλκάνια και Κύπρο, προσφέροντας στους πελάτες τους μελάνια και βοηθητικά υλικά εκτυπώσεων για κυλινδρικές και επίπεδες μηχανές εκτύπωσης καθώς και βερνίκια, χημικά, προϊόντα UV και αναλώσιμα για τον κλάδο των γραφικών τεχνών.

Η εταιρεία εξάσκησε το δικαίωμα προαίρεσης πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατείχε στη Sun Chemical Delta BV στον έτερο μέτοχο της κοινοπραξίας Sun Chemical Holding, εντός της χρήσης 2015, όπως προβλεπόταν από τη σχετική σύμβαση ίδρυσης της κοινοπραξίας.

Στις 29/05/2015 μετά το πέρας των σχετικών φορολογικών και οικονομικών ελέγχων (due diligence) ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και το τίμημα προσδιορίσθηκε στο ποσό των 7,2 εκατ. ευρώ.