Παραδοσιακά σε περιόδους οικονονομικής κρίσης, μια σειρά από δαπάνες μπαίνουν στο «τραπέζι του Προκρούστη». Στο πλαίσιο του οικονομικού προγραμματισμού, χρήσιμη θεωρείται και η αναθεώρηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Δεδομένης της συνεχιζόμενης δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καλείται για άλλη μια χρονιά να περικόψει όπως μπορεί τα έξοδα του. 

Η προφανής κίνηση, τουλάχιστον σε ότι αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, είναι η διακοπή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι και η καλύτερη λύση. Υπάρχουν μικρές και λιγότερες δραστικές κινήσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, χωρίς να χαθούν πλήρως οι ασφαλιστικές καλύψεις που είχατε στο παρελθόν. 

Ασφάλιση αυτοκινήτου 

Στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου οι ευκαιρίες είναι περισσότερες από ποτέ. Μια προσεκτική έρευνα αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά οικονομικά «πακέτα» ασφάλισης. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κάποιο «πακέτο» με λιγότερες καλύψεις από αυτές που είχατε μέχρι τώρα. Στη μικτή ασφάλιση μπορείτε να αναπροσαρμόσετε το κεφάλαιο για το οποίο είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο σας σχετικά με τον κίνδυνο της κλοπής. Έχετε, όμως, υπόψη σας ότι χαμηλότερο ασφαλισμένο κεφάλαιο σημαίνει χαμηλότερο ασφάλιστρο, αλλά και λιγότερη αποζημίωση. Τέλος, εξετάστε αν ανήκετε σε κάποια κοινωνική ομάδα στην οποία οι ασφαλιστικές προσφέρουν εκπτώσεις (ένστολοι, δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι κλπ) και μελετήστε την έκπτωση που θα σας κάνει η κάθε ασφαλιστική αν ασφαλίσετε σε αυτό παραπάνω από ένα αυτοκίνητο. 

Ασφάλιση υγείας 

Στην ασφάλιση υγείας και εφόσον το συμβόλαιο σας είναι ετήσιας διάρκειας μπορείτε να μειώσετε το κόστος, αυξάνοντας τις απαλλαγές, δηλαδή τα όρια των εξόδων που δεν καλύπτει η ασφαλιστική ανάλογα τη περίπτωση. Όσο μεγαλύτερες οι απαλλαγές τόσο μικρότερο το ασφάλιστρο. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε με μεγαλύτερη προσοχή τις καλύψεις που σας παρέχει το κύριο Ταμείο Ασφάλισης και να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρεία συμπληρωματική κάλυψη. Πάντα βέβαια υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής, με την προοπτική εξασφάλισης ενός πιο οικονομικού συμβολαίου. Αυτός όμως τις περισσότερες φορές σημαίνει νέο έλεγχο ασφαλισιμότητα και δεν συστήνεται για όσους είναι προχωρημένης ηλικίας. 

Ασφάλιση ακινήτων 

Στα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας μπορείτε να μειώσετε το ασφάλιστρο που πληρώνεται, αυξάνοντας τις απαλλαγές ή αλλάζοντας τον αριθμό των καλύψεων. Μπορείτε επίσης να μην ασφαλίσετε το περιεχόμενο της κατοικίας σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι διορθωτικές κινήσεις με τα κόστη, τις καλύψεις ή τις παροχές δύναται να γίνουν και με άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία να αφορούν στην ασφάλιση περιουσιακών στοιχειών -κινητών και ακίνητων- επιχειρηματικών ή και προσωπικών κινδύνων.