Πάνω από 26 δισεκατομμύρια ευρώ και έως 363.000 θέσεις εργασίας χάνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της βιομηχανίας απομίμησης ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ.

Η κατασκευή και η διάθεση των παραποιημένων προϊόντων κλέβει κάθε χρόνο πάνω από 26 δις ευρώ από τις νόμιμες επιχειρήσεις της  ΕΕ. Μάλιστα μια νέα μελέτη από το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς, δείχνει ότι η πώληση των παραποιημένων ενδυμάτων, παπουτσιών και αξεσουάρ ισοδυναμεί με σχεδόν το 10% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου σε όλη την Ε.Ε. των 28 χωρών μελών.

Η μελέτη, που κυκλοφόρησε μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Παραβάσεις των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και είχε ανατεθεί στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς, αξιολόγησε, επίσης, και την έμμεση επίδραση της εμπορίας παραποιημένων προϊόντων.Λαμβανομένων υπόψη των παρεπόμενων επιπτώσεων στους προμηθευτές, φαίνεται πως οι νόμιμες επιχειρήσεις σε όλη την Ε.Ε. χάνουν 43,3 δισεκατομμύρια ευρώ των εσόδων τους από τις πωλήσεις λόγω της απομίμησης, με τις χαμένες θέσεις εργασίας να ξεπερνούν τις 518.000.

Επιπλέον με δεδομένο ότι οι παραγωγοί και οι πωλητές των προϊόντων απομίμησης δεν πληρώνουν φόρους, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ΦΠΑ, πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικών εσόδων χάνονται σε όλη την Ε.Ε. των 28.Η παρούσα Έκθεση είναι μέρος μιας σειράς μελετών για τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί η παραποίηση αγαθών σε ορισμένους τομείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Τι συμβαίνει στις χώρες της Ε.Ε.

Στη Βρετανία: Το εμπόριο των παραποιημένων προϊόντων, όπως είναι τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ (όπως οι γραβάτες, τα φουλάρια και οι ζώνες) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων των κατασκευαστών, των εμπόρων και των διανομέων, που φτάνει περίπου τα 2,6 δις λίρες (3,6 δις ευρώ) ενώ κάθε χρόνο και 40.000 χαμένες θέσεις εργασίας.

Στη Γαλλία: Το εμπόριο των αντίστοιχων παραποιημένων προϊόντων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων που φτάνει περίπου 3,5 δις ευρώ και πάνω από 25.000 χαμένες θέσεις εργασίας (36.000 θέσεις εάν προστεθούν και οι έμμεσες επιπτώσεις).

Στη Γερμανία, έχει ως αποτέλεσμα η μείωση των εσόδων να φτάνει περίπου τα 3,5 δις ευρώ και πάνω από 40.000 χαμένες θέσεις εργασίας (πάνω από 52.000 θέσεις, εάν υπολογιστούν και οι έμμεσες επιπτώσεις).

Στην Ιταλία: Το εμπόριο των παραποιημένων προϊόντων, όπως είναι τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ (όπως οι γραβάτες, τα φουλάρια και οι ζώνες) έχεις ως αποτέλεσμα η μείωση των εσόδων να φτάνει 4,5 δις ευρώ και πάνω από 50,000 θέσεις εργασίας (80.000 θέσεις, εάν υπολογιστούν και οι έμμεσες επιπτώσεις).

Στην Ισπανία: Με το εμπόριο αυτών των παραποιημένων προϊόντων, πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας χάνονται, σχεδόν το 14% της απασχόλησης στον τομέα αυτό.