Όταν πηγαίνουμε να ασφαλίσουμε το όχημα μας, συχνά ερχόμαστε σε επαφή με τον όρο «κάλυψη αστικής ευθύνης». Σημαντικό είναι πως όλοι μας διαπιστώνουμε πως είναι η κάλυψη, η οποία υπάρχει σε όλα ανεξαιρέτως τα συμβόλαια. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Είναι σημαντική η συγκεκριμένη κάλυψη; Τί πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή;

Αναφορικά με την κάλυψη αστικής ευθύνης, πρέπει να γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

   1. Είναι υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση, για κάθε έναν κάτοχο οχήματος, το οποίο έχει πινακίδες κυκλοφορίας. Είναι δηλαδή υποχρεωτική για κάθε έναν, ο οποίος διαθέτει αυτοκίνητο ή μηχανή.

   2. Με την συγκεκριμένη κάλυψη είμαστε ασφαλισμένοι στις περιπτώσεις εκείνες που προκαλούμε ατύχημα και απαιτούνται αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες.

   3. Μέσω της αστική ευθύνης καλύπτεται οποιοσδήποτε οδηγεί το όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα.

   4. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως δικαίωμα αποζημίωσης έχουν και οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο που προκάλεσε τη ζημιά ανεξάρτητα από τον βαθμό συγγένειας με τον οδηγό ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

   5. Επιπρόσθετα, μέσω της κάλυψης της αστικής ευθύνης, καλυπτόμαστε ακόμα και εάν μας κλέψουν το αυτοκίνητο και στη συνέχεια αυτό εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα.

Μέσω της κάλυψης της αστικής ευθύνης καλυπτόμαστε για υλικές ζημιές έως 1.000.000 ευρώ ανά ατύχημα, ενώ για κάθε θύμα τροχαίου προβλέπονται αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες που μπορούν να φτάσουν το 1.000.000 ευρώ ανά άτομο.

Πρέπει να γνωρίζουμε πως η αστική ευθύνη δεν μας καλύπτει εάν προξενήσουμε εμείς τη ζημιά ή κάποιος που οδηγεί το όχημα μας, εις γνώση μας. Επιπρόσθετα, δεν αποζημιωνόμαστε για τις υλικές ζημιές που προκαλούνται μεταξύ δύο οχημάτων που ανήκουν στο ίδιο άτομο ή σε μέλη μιας οικογένειας