Επενδύσεις, μετοχές, προθεσμιακές, ασφαλιστικά-επενδυτικά προγράμματα. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται βουνό και μακρινό όνειρο για ένα νέο 25-30 ετών τη σημερινή εποχή, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται από οικονομικές δυσκολίες και χαμηλά εισοδήματα. Οι επενδυτικοί σύμβουλοι, πάντως, έχουν διαφορετική γνώμη και τονίζουν: Όσο πιο νέος ξεκινήσει κάποιος την αποταμίευση τόσο πιο υψηλότερες αποδόσεις θα έχει, και με λιγότερα χρήματα. 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα που δίνει η Alpha Asset Management με δύο επενδυτές του ίδιους επενδυτικού προφίλ: 

   - Ο πρώτος επενδυτής ξεκινά στα 25 του, επενδύει 2.000 ευρώ τον χρόνο και σταματά μετά από 10 χρόνια (2.000 x 10 χρόνια = 20.000 ευρώ συνολική επένδυση). Για τα υπόλοιπα 30 χρόνια μέχρι τα 65 δεν τοποθετεί άλλα χρήματα, απλώς η υπάρχουσα επένδυση εξακολουθεί να του αποφέρει ετήσια απόδοση 7%.

   - Ο δεύτερος επενδυτής, ξεκινά στα 35 του και επενδύει 2.000 ευρώ τον χρόνο μέχρι τα 65, δηλαδή, για τα επόμενα 30 χρόνια (2.000 x 30 χρόνια = 60.000 ευρώ συνολική επένδυση).

Αυτό που προκύπτει είναι ότι ο πρώτος επενδυτής στα 65 του θα εισπράξει 225.073 ευρώ έχοντας επενδύσει 20.000 ευρώ, δηλαδή θα έχει κέρδος 205.073 ευρώ. Ενώ ο δεύτερος επενδυτής θα εισπράξει στην ίδια ηλικία 202.146 ευρώ έχοντας επενδύσει 60.000 ευρώ, δηλαδή θα έχει κέρδος 142.146 ευρώ. 

Αρχικό κεφάλαιο και τακτικές καταβολές 

Ένα μεγάλο αρχικό κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο. Αντίθετα, οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους θέλουν να δημιουργήσουν εισόδημα να επενδύουν μέσω τακτικών καταβολών. Όπως σημειώνει η Alpha Asset Management οι τακτικές καταβολές έχουν μεγάλη σημασία, καθώς:

   - Βοηθούν στην εξισορρόπηση των διακυμάνσεων που παρατηρούνται σε διαφορετικές φάσεις των χρηματαγορών (ανοδικές, πτωτικές).

   - Αποτελούν την ιδανικότερη στρατηγική για την εξασφάλιση ικανοποιητικών μακροπρόθεσμων αποδόσεων σε κατηγορίες επενδύσεων που ενέχουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

   - Ενδείκνυνται για πελάτες που επιθυμούν να διασφαλίσουν την ικανοποίηση μελλοντικών προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών τους.

   - Ενδείκνυνται για όσους δε διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια προς επένδυση.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί και πάλι ένα παράδειγμα με δύο επενδυτές, οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο παρακολουθεί τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου, για επτά χρόνια, ξεκινώντας την 31η Αυγούστου 1999. 

   - Ο πρώτος, επιλέγει να τοποθετηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο με μηνιαίες καταβολές των 300 ευρώ (300 ευρώ επί 84 μήνες = 25.200 ευρώ).

   - Ο δεύτερος, την ίδια ημερομηνία (31 Αυγούστου 1999) επένδυσε 25.200 ευρώ στο ελληνικό χρηματιστήριο. Εκείνη την ημέρα ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 5.205 μονάδες.

Αφού λοιπόν έχουν και οι δύο επταετή επενδυτικό ορίζοντα (84 μήνες), ρευστοποίησαν τις θέσεις τους στις 31/8/2006 όταν ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στις 3.868 μονάδες. Ο πρώτος επενδυτής σημείωσε θετική απόδοση 41,6%, αυξάνοντας τα 25.200 ευρώ που κατέβαλε σε 36.686 ευρώ. Και ο δεύτερος επενδυτής, υποχρεώθηκε σε ζημία 25,7%, μένοντας με 18.729 ευρώ.