Πολλές φορές αισθανόμαστε πως ό,τι ασφάλιση και εάν κάνουμε στο αυτοκίνητο μας είναι ανούσια, καθώς μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή ζημιές λόγω κακού οδικού δικτύου. Η γενική άποψη είναι ότι για τέτοιου τύπου ζημιές είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο να αποζημιωθούμε. Η πεποίθηση μας αυτή ισχυροποιείται, καθώς υπάρχει ο φόβος της εμπλοκής δημοσίων οργανισμών στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αποζημίωση.

Γεγονός είναι πως το μεγάλο πλήθος των ατυχημάτων στην Ελλάδα λόγω της κακής ποιότητας του οδοστρώματος και της μη συντήρησης των δρόμων, επιβεβαιώνουν την πεποίθηση πως ο κάθε ένας που κινείται σε αυτούς τους δρόμους πιθανότατα να έχει κάποια στιγμή ζημιές. Σε αυτή όμως την περίπτωση, τί πρέπει να κάνουμε;

Εάν το ατύχημα συμβεί σε δημόσιο δρόμο, πρέπει να προβούμε στα ακόλουθα βήματα:

   - Αρχικά πρέπει να καλέσουμε την τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την αποζημίωση μας.

   - Απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε πως το ελληνικό δημόσιο είναι υπεύθυνο για την συντήρηση των εθνικών δρόμων. Για τους επαρχιακούς δρόμους την ευθύνη φέρει η Νομαρχία κάθε Νομού και εάν ο δρόμος είναι Δημοτικός η ευθύνη βαρύνει τον αντίστοιχο Δήμο. Σκόπιμο είναι να έχουμε στο μυαλό μας πως για να πληρώσει το δημόσιο, θα πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση. Επομένως, πρέπει να έχουμε υπομονή και να γνωρίζουμε πως θα υπάρξει κάποιο κόστος.

   - Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να έχουμε μεριμνήσει προκειμένου υπάρχει κάλυψη νομικής προστασίας στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου μας. Σε αυτή την περίπτωση τα νομικά έξοδα τα αναλαμβάνει η ασφαλιστική μας εταιρία.