Στα 111 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ για το γ’ τρίμηνο του 2015 έναντι των 24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA για το γ’ τρίμηνο ανέρχονται στα 240 εκατ.  ευρώ έναντι 146 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν στην υψηλότερη τριμηνιαία λειτουργική επίδοση ιστορικά, καθώς η πλήρης λειτουργία των διυλιστηρίων επέτρεψε την εκμετάλλευση των υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου καθώς και την περεταίρω αύξηση των εξαγωγών.

Η αποτελεσματική διαχείριση κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και της επιβολής ελέγχων στις ροές κεφαλαίων (capital controls), μείωσε τις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα επέτρεψαν την ομαλή τροφοδοσία και λειτουργία των διυλιστηρίων εξασφαλίζοντας το συνεχή εφοδιασμό καυσίμων στην εγχώρια αγορά σε μια περίοδο με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Θετικό διεθνές περιβάλλον: Διατήρηση υψηλών ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης

Λόγω της συνεχιζόμενης αυξημένης διαθεσιμότητας αργού και των παγκόσμιων μακροοικονομικών εξελίξεων, οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου σημείωσαν νέα πτώση, με το αργό τύπου Brent, να καταγράφει πολυετές ιστορικό χαμηλό στα 51 δολάρια το βαρέλι κατά μέσο όρο. Το περιβάλλον χαμηλών τιμών για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, ευνόησε την αύξηση της διεθνούς ζήτησης για προϊόντα πετρελαίου, κυρίως βενζινών, διατηρώντας τα διεθνή περιθώρια για όλα τα βασικά προϊόντα σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Σαν αποτέλεσμα, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα 7,3 δολάρια το βαρέλι και τα περιθώρια Ηydrocracking στα 6,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι.

Η ισοτιμία του ευρώ, έναντι του δολαρίου διατηρήθηκε σταθερή, στα 1,1 δολάρια/ευρώ κατά μέσο όρο για το γ' τρίμηνο.

Ελληνική αγορά: Μείωση ζήτησης καυσίμων το γ' τρίμηνο

Όπως αναμενόταν, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, η κατανάλωση καυσίμων στην εσωτερική αγορά σημείωσε πτώση 7% κατά το γ' τρίμηνο 2015 και κυμάνθηκε στα 1,5 εκατ. τόνους (-7%). Κύριοι λόγοι ήταν η οικονομική συγκυρία αλλά και οι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων, που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζήτηση. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της αγοράς, η πτώση στα καύσιμα κίνησης καταγράφεται στο 6%, τόσο για τη βενζίνη, όσο και για το ντίζελ.