Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές ανατροπές στην ζωή μας, με κυριότερες την διαρκώς αυξανόμενη ανασφάλεια στην εργασία, την μείωση εισοδημάτων και συντάξεων. Το εξαιρετικά μειωμένο εισόδημα, μας γεμίζει ανασφάλεια καθώς εκτός των άλλων περιορίζει τις επιλογές μας σε περίπτωση που προκύψει μία ξαφνική ασθένεια, ένα χειρουργείο ή κάποιο ατύχημα ίσως έχουν ολέθριες επιπτώσεις στη ζωή μας. Δεδομένου ότι οι αποταμιεύσεις μας είναι περιορισμένες και η δυνατότητα λήψης κάποια δανείου ανύπαρκτη, η μόνη ουσιαστική επιλογή είναι η ασφάλιση ζωής και υγείας σε μία ασφαλιστική εταιρία.

Πώς θα διασφαλίσουμε όμως πως θα κάνουμε την κατάλληλη επιλογή και τα χρήματα μας θα πιάσουν τόπο; Για να είμαστε σίγουροι, πρέπει να έχουμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τί πρέπει να γνωρίζω πριν κάνω συμβόλαιο ζωής ή υγείας;

Όταν ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ένα συμβόλαιο ζωής ή υγείας, πρέπει να μιλήσουμε αρχικά με διάφορους ασφαλιστές για να επιλέξουμε τελικά εκείνον που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Στην συνέχεια πρέπει να απαιτήσουμε από τον ασφαλιστή μας ή να ψάξουμε μόνοι μας εάν δεν έχουμε ασφαλιστή σε όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, για να βρούμε τα προγράμματα που διαθέτουν και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Κάνουμε διεξοδική έρευνα αγοράς.

2. Τί πρέπει να γνωρίζω αφού κάνω συμβόλαιο ζωής ή υγείας;

Από την στιγμή που υπογράψουμε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής ή υγείας, πρέπει να γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

   - Δικαίωμα εναντίωσης: εάν το συμβόλαιο μας παρεκκλίνει από αυτά που ζητήσαμε στην αίτηση ασφάλισης που κάναμε, μπορούμε να εναντιωθούμε μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου μας. Συμπληρώνουμε απλά και στέλνουμε στην ασφαλιστική εταιρία το έντυπο για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, το οποίο πρέπει να μας παραδοθεί μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

   - Δικαίωμα υπαναχώρησης: εάν μετανιώσαμε για το συμβόλαιο που κάναμε, μπορούμε να το ακυρώσουμε χωρίς να επικαλεστούμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως.

   - Εξαιρέσεις: Οι εξαιρέσεις, οι περιπτώσεις δηλαδή εκείνες για τις οποίες η ασφαλιστική μας δεν υποχρεούται να μας αποζημιώσει, θα πρέπει να αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, ευκρινώς στην πρώτη σελίδα και όχι στους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. 

   - Ασφάλιστρο: Βάσει νομοθεσίας, οι ασφαλιστικές μπορούν να προχωρούν σε αυξήσεις στα ασφάλιστρα των νοσοκομειακών καλύψεων. Αυτές θα πρέπει να γίνονται με βάση κριτήρια που θα εμπεριέχονται στη σύμβαση, θα είναι αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή που θα μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου.

   - Καθυστέρηση από μέρους μας πληρωμής: Εάν καθυστερήσουμε να καταβάλουμε το ασφάλιστρο στη συμφωνηθείσα ημερομηνία, η ασφαλιστική μας εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μας αποστείλει συστημένη γραπτή επιστολή με την οποία να μας γνωστοποίει ότι αν καθυστερήσουμε για έναν ακόμα μήνα, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο μας.

3. Συμβουλές

   - Πριν υπογράψουμε κάποιο συμβόλαιο ζωής ή υγείας, προσέχουμε πολύ τις εξαιρέσεις και ζητούμε αναλυτικές πληροφορίες για αυτές.

   - Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν καλύπτουν ασθένειες που προκύπτουν από προϋπάρχουσες αιτίες, εκτός και εάν συμφωνήσουμε πριν υπογράψουμε κάτι διαφορετικό. Η εξαίρεση δεν ισχύει εάν ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε αυτές τις αιτίες.

   - Εάν η ασφαλιστική μας εταιρία μας προτείνει ένα νέο συμβόλαιο, χωρίς να έχει λήξει το παλαιό, είμαστε πολύ προσεχτικοί και διαβάζουμε τα ψιλά γράμματα.