ΕΚΑΠΥ: Κεντρική διαχείριση φαρμάκων για όλα τα νοσοκομεία της χώρας

Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΚΑΠΥ: Κεντρική διαχείριση φαρμάκων για όλα τα νοσοκομεία της χώρας
...
Όλα τα νοσοκομεία της χώρας προμηθεύονται πλέον φάρμακα κεντρικά, μέσω της Ε.Κ.Α.Π.Υ., με αποτέλεσμα την πλήρη αποτύπωση των αναγκών τους, την ταχύτερη εξόφληση και τη βελτίωση των ταμειακών ροών.

Τα νοσοκομεία προμηθεύονται πλέον φάρμακα κεντρικά, μέσω της Ε.Κ.Α.Π.Υ., με αποτέλεσμα την πλήρη αποτύπωση των αναγκών τους, την ταχύτερη εξόφληση και τη βελτίωση των ταμειακών ροών.

*Γράφει ο Άρης Ν. Αποστόλου

Με το Ν.5015/23, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) ανέλαβε τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΑΠΥ σε πολύ σύντομο χρόνο, σχεδίασε και υλοποίησε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης (EKAPY.net), παραγγελίας και αποζημίωσης των παραγγελιών Φαρμάκων για όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, με βάση τις διατάξεις του Ν.5015/23, - https://apps.ekapy.gov.gr/. Χρήστες του νέου συστήματος είναι 114 Νοσοκομεία (οι ΙΤ των Νοσοκομείων και οι Φαρμακοποιοί τους - πάνω από 850 χρήστες) και πάνω από 70 φαρμακευτικές εταιρείες (με πάνω από 350 χρήστες) για την διανομή και παράδοση των φαρμάκων.

Με τη νέα διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και πλήρως ψηφιακά, η κεντρική διαχείριση φαρμάκων για τα Νοσοκομεία της χώρας, υπάρχει πλήρης αποτύπωση των αναγκών των νοσοκομείων, και θα εφαρμοστεί καθολικά – επίσης για πρώτη φορά – η διαδικασία έκδοσης των πιστωτικών για τις εκπτώσεις που πετυχαίνει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σε πραγματικό χρόνο, με πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για το κράτος – πετυχαίνοντας ουσιαστικές μειώσεις στον προϋπολογισμό και σημαντική βελτίωση στις ταμειακές ροές.

Η νέα διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει για τους διαγωνισμούς της ΕΚΑΠΥ 03/2019, 02/2021, 03/2021 και 04/2021, και ολοκληρώθηκε στις 16/10/2023, ενσωματώνοντας τους κλειστούς προϋπολογισμούς και τις ανοικτές συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Μέχρι 12/11/2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά παραγγελίες αξίας 95 εκ. € και έχουν ήδη εξοφληθεί από την ΕΚΑΠΥ τα τιμολόγια του μηνός Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και έχει ξεκινήσει η εξόφληση του μηνός Αυγούστου. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει εξοφληθεί και ο Σεπτέμβριος.

Διαγωνισμοί κεντρικών προμηθειών

Η νέα διοίκηση της ΕΚΑΠΥ, ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο του 2022. Με συστηματική προσπάθεια, μια σειρά από δράσεις διαγωνισμών κεντρικών προμηθειών είτε ολοκληρώθηκαν (διαγωνισμοί φαρμάκου) είτε ξεκίνησαν να διενεργούνται.

Ειδικότερα,
Ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνισμών Φαρμάκου, 03/2019, 02/2021, 03/2021, 04/2021 (ο πρώτος είχε προκηρυχθεί το 2019). Συνολική αξία έτους 70.000.000€ που αφορούν 94 δραστικές ουσίες
Νέοι κεντρικοί διαγωνισμοί:
1. Ιατρικό Βαμβάκι, κατακυρώθηκε μερικώς – 115.528,35€
2. Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου. Έχουμε αναδόχους, είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση - 46.600.000,00€
3. Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. Έχουμε αναδόχους, είναι στη διαδικασία αποστολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση – 102.000.000,00€,
4. Υπηρεσίες Διαχείρισης και Αποθήκευσης Εμβολίων για τον Covid-19 – Κατακύρωση για τα δυο τμήματα (400.000€).
5. Φάρμακο 5/2022 - Έχουμε Αναδόχους για μέρος του διαγωνισμού, είμαστε σε διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών κατακύρωσης (5εκ/έτος που αφορούν σε 2 τμήματα και η εξοικονόμηση υπολογίζεται να είναι άνω του 60%).

Συνολική ετήσια εξοικονόμηση βάσει μείωσης τιμής άνω των 50.000.000€

Σε εξέλιξη (διαδικασία αξιολόγησης ή διενέργειας) έχουμε:

1. Προμήθεια Αορτικών Διαδερμικών Βαλβίδων. Έχουμε Αναδόχους, είμαστε σε διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών κατακύρωσης (αξίας 36.300.000€) – εκκρεμεί η διαδικασία του πλειστηριασμού.
2. Προμήθεια Ενδοφάλμιων Φακών (αξίας 20.848.348€), σε αναμονή του πρακτικού αξιολόγησης
3. Υπηρεσίες Λειτουργίας και ειδικό Λογισμικό για τις Μονάδες Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (αξίας 1.200.000€)

Η ΕΚΑΠΥ για το επόμενο διάστημα, σχεδιάζει Κεντρικούς Διαγωνισμούς για πλήθος υλικών και υπηρεσιών, όπως: Χειρουργικά Γάντια, αξίας 10εκ/έτος, Χειρουργικά Ράμματα, αξίας 7εκ€/έτος, Διαλύματα Διατροφής αξίας 10εκ/έτος, Αναλώσιμα Νοσοκομείων – Ιματισμός, αξίας 8εκ€/έτος, Σύριγγές – Βελόνες, αξίας 6εκ€/ έτος , Φάρμακο, αξίας 40εκ/έτος (αφορά γενόσημα), Ασκοί αίματος, αξίας 5εκ/έτος – κ.α.

Παράλληλα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ωρίμανσης, αναθεώρησης ή συγκέντρωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, για μια σειρά κεντρικών διαγωνισμών, όπως: Αντιδραστήρια και Συνοδό Εξοπλισμό, εκτίμηση δαπάνης 150εκ€/έτος, Ορθοπεδικά υλικά (για ισχίο και γόνατο), εκτίμηση δαπάνης 80εκ€/έτος, Ουρολογικούς καθετήρες, εκτίμηση δαπάνης 5εκ€/έτος, Βηματοδότες και Απινιδωτές, εκτίμηση δαπάνης 25εκ€/έτος, Στεντ και Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις, εκτίμηση δαπάνης 5εκ€, και Αναλώσιμα Υλικά Νεφρού, εκτίμηση δαπάνης 5εκ€

Σχεδιασμός ΕΚΑΠΥ για το 2024-2025
Η ΕΚΑΠΥ με βάση τα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα, το επόμενο διάστημα θα θέσει σε λειτουργία τις κάτωθι νέες εφαρμογές (εντός του Α εξαμήνου του 2024):

Κεντρική Κωδικοποίηση Υλικών και Υπηρεσιών Φορέων, ώστε να έχουμε
Μητρώο Προμηθευτών
Μητρώο Υλικών
Νέο Παρατηρητήριο Τιμών – Εύρος Τιμών
Νέο σύστημα υλοποίησης προμηθειών Νοσοκομείων (e-procurement)

...

*Ο Άρης Ν. Αποστόλου είναι πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider