EFPIA: 10 συστάσεις για τις προμήθειες φαρμάκων στην ΕΕ - Ζητούμενο οι βέλτιστες πρακτικές

Newsroom
Μοιράσου το
EFPIA: 10 συστάσεις για τις προμήθειες φαρμάκων στην ΕΕ - Ζητούμενο οι βέλτιστες πρακτικές
φάρμακα
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει οδηγίες που διέπουν την διεξαγωγή διαγωνισμών για τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα γενικά, και για τις αγορές στον τομέα τής υγείας ειδικά.

Δέκα συστάσεις για τις προμήθειες φαρμάκων δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες προμηθειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου φάρμακα για τους ασθενείς, σε σωστές ποσότητες και στο σωστό χρόνο.

Μιλώντας για τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Λευκή Χάρτα (White Paper) Περί τής Αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Προμηθειών Φαρμάκων στην ΕΕ, η Nathalie Moll, Γενική Διευθύντρια της EFPIA, δήλωσε: «Η Λευκή Χάρτα είναι μία συνεισφορά - συγκεκριμένη και επικεντρωμένη στον κλάδο - στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται για την αποτελεσματικότητα των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ, στο πλαίσιο των στόχων ανθεκτικότητας και ανάπτυξης τής ΕΕ». Και συνέχισε: «Ελπίζουμε ότι η δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών βέλτιστων πρακτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη των εθνικών αρμόδιων αρχών, δεν θα βελτιώσει μόνο τις επίσημες διαδικασίες δημοσίων προμηθειών αλλά θα επηρεάσει και τις άτυπες διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο εκτός των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει οδηγίες που διέπουν την διεξαγωγή διαγωνισμών για τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα γενικά, και για τις αγορές στον τομέα τής υγείας ειδικά. Η πανδημία COVID-19 δημιούργησε ανανεωμένο ενδιαφέρον για προσφυγή σε διασυνοριακές από κοινού προμήθειες στον τομέα τής υγείας, όπως προβλέπεται από την Απόφαση 1082/2013/EΕ τής ΕΕ όταν πρόκειται για σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην δημόσια υγεία. Αυτές οι δημόσιες προμήθειες είναι σχεδιασμένες να συμβάλουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και βέλτιστη σχέση κόστους/αποτελέσματος.

Η EFPIA, αντιπροσωπεύοντας την βασιζόμενη στην έρευνα φαρμακευτική βιομηχανία τής Ευρώπης, παρουσιάζει επισήμως τα αποτελέσματα τής ενδελεχούς μελέτης που διεξήγαγε μεταξύ των μελών της, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην εφαρμογή της Οδηγίας 2014 της ΕΕ Περί Δημοσίων Προμηθειών, που όφειλε να έχει μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη όλων των κρατών μελών μέχρι τις 16 Απριλίου 2016. Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση τού βαθμού στο οποίο υπήρξαν καθυστερήσεις, διαφοροποιήσεις, κενά στην εφαρμογή, και κατά πόσον οι νέοι κανόνες λειτουργούν καλά ή προκαλούν απρόβλεπτες επιπλοκές στην πράξη.

Η Λευκή Χάρτα περιλαμβάνει 10 ειδικές συστάσεις που διασφαλίζουν ότι οι ακολουθούμενες πρακτικές στις προμήθειες είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί και να προωθήσει κατευθυντήριες οδηγίες βέλτιστων πρακτικών βασιζόμενη στο Άρθρο 168 τής Συνθήκης Περί της Λειτουργίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προμήθειες στον φαρμακευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των από κοινού προμηθειών, θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας φάρμακα στους ασθενείς, σε ικανή ποσότητα και στον σωστό χρόνο. Συγκεκριμένα, η καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προμήθειες φαρμάκων θα πρέπει να ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή και συνδρομή κλινικών εμπειρογνωμόνων στην προετοιμασία των προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Θα πρέπει να ζητά ισόρροπη αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων στην ανάθεση των συμβάσεων που θα οδηγούν σε αποτελεσματικές συμβάσεις-πλαίσιο πολλαπλών αναδόχων και σεβασμό τής εμπιστευτικότητας στην τιμολόγηση ακολουθώντας μια διαφανή και προβλέψιμη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Παράλληλα, προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να περιορίσουν τις καθοδηγούμενες από την ΕΕ διασυνοριακές από κοινού προμήθειες μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών απειλών για την υγεία, να σεβαστούν την εθελοντική φύση αυτών των διαδικασιών και να αποφύγουν τις περιττές αλληλεπικαλύψεις των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή συσσώρευσης απαιτήσεων από τα συμμετέχοντα Κράτη Μέλη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Έρευνα: Αυξημένος κίνδυνος για νέα καρδιολογικά προβλήματα ακόμη και 1 χρόνο μετά την ανάρρωση από κορονοϊό