Στις κορυφαίες επιλογές της Eurobank Equities συγκαταλέγεται η μετοχή του ΟΤΕ, για την οποία δίνει σύσταση «buy» με τιμή - στόχο τα 14,40 ευρώ και προοπτική ανόδου 8-9%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, ο εκτιμώμενος δείκτης P/Ε για το 2020 και το 2021 θα φτάσει το 13,6 και το 13,1 αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης ανάπτυξης -αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης- (EV/EBITDA) αναμένεται στο 5,1 για το 2020, στο 4,9 το 2021, στο 4,2 το 2022. Παράλληλα, ο δείκτης ROE (απόδοση ιδίων κεφαλαίων) αναμένεται να φτάσει στο 17,4% το 2020, στο 17,9% το 2021 και στο 17,6% το 2022.

Διαβάστε επίσης:

Όπως αναφέρει η Eurobank Equities, ο OTE στα σημερινά αποτελέσματα που δημοσίευσε, κατάφερε να παραδώσει EBITDAal (μετά από μισθώσεις) υψηλότερο κατά 0,8% σε ετήσια βάση έναντι της εκτίμησης για πτώση 2,5% καθώς το drag roaming (9 έως 10 εκατ. ευρώ) αντισταθμίστηκε περισσότερο από τη συγκράτηση του κόστους και την ισχυρή απόδοση στη Ρουμανία (7 εκατ. ευρώ υψηλότερα σε ετήσια βάση).

Τα έσοδα κατέγραψαν πτώση 3% σε ετήσια βάση (πτώση 3,8% στην Ελλάδα) εξαιτίας του lockdown που έφερε μείωση 8% στις υπηρεσίες κινητής λόγω του roaming και μείωση 0,9% στις υπηρεσίες λιανικής σταθερής, ωστόσο ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities. Η συνδρομητική τηλεόραση επηρεάστηκε από την πανδημία (θετικές καθαρές συνδρομές αλλά πίεση στα έσοδα). Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8,8% στο τρίμηνο, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση στα έσοδα από εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή λόγω των περιορισμών σε μετακινήσεις και ταξίδια. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1% και διαμορφώθηκαν στα 228,9 εκατ. ευρώ, αλλά το EBITDAaL αυξήθηκε κατά 26%.

Τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 118 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 20% σε ετήσια βάση. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF), διαμορφώθηκαν στα 185 εκατ. ευρώ, έναντι της εκτίμησης της Eurobank Equities για 148 εκατ. ευρώ και υψηλότερα κατά 7% σε ετήσια βάση με τον ΟΤΕ να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο του FY20 (610 εκατ. ευρώ Free Cash Flow).

Στη γραμμή των εκτιμήσεων της χρηματιστηριακής είναι και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος που μειώθηκε στα 459 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου από 546 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου, καθώς οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν εν μέρει μόνο από τα VES Payments (50 εκατ. ευρώ) και τις επαναγορές - buybacks - (39 εκατ. ευρώ).

Η Eurobank Equities αναμένει μια μείωση κατά 55% στo roaming για το τρίτο τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα τουριστικές τάσεις (κάτω από 70% η κίνηση επιβατών τον Ιούλιο στο Ελ. Βενιζέλος). Για το λόγο αυτό η Eurobank Equities εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξει αντιστάθμιση από την αύξηση των data, την αύξηση των τιμών VDSL και τη μείωση του κόστους, με την απόδοση του πρώτου εξαμήνου να παρέχει ένα σημαντικό «μαξιλάρι» για ολόκληρο το έτος.