Τεχνολογία
31-03-2021 | 21:43

Inform Λύκος: Ανάπτυξη λειτουργικής κερδοφορίας, παρά την πανδημία

Newsroom
Μοιράσου το
Inform Λύκος: Ανάπτυξη λειτουργικής κερδοφορίας, παρά την πανδημία
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μείωση πωλήσεων κατά 2,7 εκατ. ευρώ ή 3,7% σε σύγκριση με το 2019 παρουσίασε ο όμιλος της Inform Λύκος κατά τη χρήση του 2020 και ανήλθαν σε 69,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε σύγκριση με τη προηγούμενη χρήση οι σημαντικότερες μεταβολές στο επίπεδο των πωλήσεων είναι οι ακόλουθες:

α) η απώλεια εσόδων της τάξης των 6 εκατ. ευρώ από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 λόγω αναστολής λειτουργίας πελατών σε κλάδους όπως το Λιανεμπόριο και η Εστίαση, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση των παραγγελιών των πελατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, καθώς και β) το εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία που υλοποιήθηκε το Α' τρίμηνο του 2019 σε Ελλάδα και Ρουμανία αξίας 4,6 εκατ. ευρώ. 

Οι παραπάνω αρνητικές μη ελεγχόμενες μεταβολές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από:

α) την πλήρη ενσωμάτωση του κύκλου εργασιών των δύο εξαγορών των εταιρειών NEXT DOCS στη Ρουμανία κατά 3,2 εκατ. ευρώ, β) την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά 3,2 εκατ. ευρώ, γ) την ανανέωση τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα κατά 1,1 εκατ. ευρώ και τέλος δ) την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που ήταν αυξημένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2019.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 6,6% ή 0,4 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε 6,6 εκατ. ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊοντικού μίγματος, με αυξημένη συμμετοχή στην κερδοφορία των υπηρεσιών των εταιρειών NEXT DOCS στη Ρουμανία καθώς και των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο Ομίλου και επομένως της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από 16,1% το 2019 σε 17,4% το 2020.

Παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Όμιλος στο 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 κατάφερε να διατηρήσει σε συγκρίσιμη βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (adjusted ΕΒΤ) στο ύψος των 0,9 εκατ. ευρώ στην οποία επέστρεψε το 2019 μετά από ζημιογόνα αποτελέσματα συναπτών ετών, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της Διοίκησης και την εμπιστοσύνη των μετόχων της.

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών στους κύριους γεωγραφικούς τομείς, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 28,1 εκατ. ευρώ έναντι 32,1 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένες κατά 4 εκατ. ευρώ ή -12,4%, κυρίως από την απώλεια εσόδων της τάξης των 4 εκατ. ευρώ από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και το εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία στο 2019 αξίας 2,8 εκατ. ευρώ. Οι επιπτώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία κατά 1,5 εκατ. ευρώ, την ανανέωση τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα κατά 1,1 εκατ. ευρώ και την αύξηση συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά 0,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2019. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2020 ανήλθαν για την Ελλάδα σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 0,6 εκατ. ευρώ ή -27%., ως αποτέλεσμα κυρίως των απωλειών στις πωλήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, έναντι 39,5 εκατ. ευρώ το 2019. Η αύξηση αυτή των 1,4 εκατ. ευρώ απορρέει από την πλήρη ενσωμάτωση στο 2020 του κύκλου εργασιών των δύο εξαγορών των εταιρειών NEXT DOCS στη Ρουμανία κατά 3,2 εκατ. ευρώ, την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία κατά 1,7 εκατ. ευρώ και την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά 0,2 εκατ. ευρώ, πάνω από το 2019. Οι αυξήσεις αυτές αντιστάθμισαν πλήρως την απώλεια εσόδων της τάξης των 1,8 εκατ. ευρώ από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και οι οποίες οδήγησαν σε καθυστέρηση έργων ή μείωση των παραγγελιών των πελατών και το εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας  των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία στο 2019 αξίας 1,9 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2020, ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2019, σημαντικά αυξημένα κατά 1,1 εκατ. ευρώ ή +29%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων πωλήσεων και ειδικότερα της ενσωμάτωσης του κύκλου εργασιών των εταιρειών NEXT DOCS.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2020 ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2019. Η αύξηση τους κατά 0,8 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στη μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ειδικότερα από την καλύτερη διαχείριση του ύψους κάλυψης των αποθεμάτων. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 18,6 εκατ. ευρώ το 2020 από 20 εκατ. ευρώ το 2019, μειώθηκε κατά 1,4 εκατ. ευρώ. Οι νέες επενδύσεις του Ομίλου σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και λογισμικά προγράμματα ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.