Τεχνολογία
10-03-2021 | 08:08

Η Ψηφιακή Πυξίδα της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Η Ψηφιακή Πυξίδα της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τις ψηφιακές της φιλοδοξίες για το 2030 δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μιας Ψηφιακής Πυξίδας που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες και απαντά στην πρόσφατη έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Στην Ψηφιακή Πυξίδα που τοποθετεί ψηλά τον πήχη των προσδοκιών, αναλύεται το όραμα και οι στόχοι για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης ενώ προτείνονται και τρόποι για την επίτευξή του έως το 2030. Στόχος όπως διευκρινίζεται στη σχετική ενημέρωση είναι η ΕΕ να κατέχει κυρίαρχη θέση στον ψηφιακό τομέα στο πλαίσιο ενός ανοικτού και διασυνδεδεμένου κόσμου, και να εφαρμόζει ψηφιακές πολιτικές που επιτρέπουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να επωφελούνται από ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό θα συμβάλλει άλλωστε και στην μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και ανθεκτική οικονομία, αντιμετωπίζοντας τα τρωτά σημεία που υπάρχουν σήμερα και επιταχύνοντας τις επενδύσεις

Οι στόχοι στους τέσσερις βασικούς πυλώνες

Η Ψηφιακή Πυξίδα αναπτύσσεται με βάση τα παρακάτω θεμελιώδη σημεία:

  1. Την ύπαρξη ενός πληθυσμού που διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματιών με υψηλή ψηφιακή κατάρτιση. Ο φιλόδοξος στόχος της Επιτροπής είναι έως το 2030, τουλάχιστον το 80 % όλων των ενηλίκων να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες ενώ ο αριθμός των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ που θα απαχολούνται στην ΕΕ να φτάνει τα 20 εκατομμύρια. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην αύξηση της παρουσίας των γυναικών σε αυτές τις θέσεις εργασίας·
  2. Ανάπτυξη ασφαλών, αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών. Εδώ η στόχευση αφορά την συνδεσιμότητα gigabit η οποία έως το 2030 θα πρέπει να φτάνει σε όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ. Αντίστοιχα η κάλυψη του 5G θα πρέπει να προσφέρεται σε όλες τις κατοικημένες περιοχές. Μέσα στην τρέχουσα δεκαετία η παραγωγή πρωτοποριακών και βιώσιμων ημιαγωγών στην Ευρώπη θα πρέπει να φτάνει να αντιπροσωπεύει το 20 % της παγκόσμιας παραγωγής ενώ 10 000 κλιματικά ουδέτεροι κόμβοι παρυφής υψηλής ασφάλειας θα πρέπει να αναπτυχθούν στην ΕΕ. Τέλος η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή της·
  3. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2030 ενώ πάνω από το 90 % των ΜΜΕ θα πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει διπλασιαστεί και ο αριθμός των εταιρειών-μονόκερων της ΕΕ.
  4. Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Μαζί με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να τρέξει και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ώστε έως το 2030, όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους ενώ το 80 % των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω χρειάζεται μια ισχυρή κοινή δομή διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η οποία όπως διευκρινίζεται θα βασίζεται σε σύστημα παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου θα υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις υπό τη μορφή «φωτεινών σηματοδοτών». Οι στόχοι θα αποτυπώνονται σε πρόγραμμα πολιτικής που θα συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Μάλιστα η Επιτροπή σκοπεύει να διευκολύνει την ταχεία έναρξη πολυκρατικών έργων, συνδυάζοντας επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επενδύσεις από τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, και αξιοποιώντας τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. 

Να θυμίσουμε άλλωστε ότι στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να διαθέσουν τουλάχιστον το 20 % των δαπανών τους στην ψηφιακή προτεραιότητα.

Όσο για το τι περιλαμβάνουν αυτά τα πιθανά πολυκρατικά έργα είναι η ανάπτυξη πανευρωπαϊκής διασυνδεδεμένης υποδομής επεξεργασίας δεδομένων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αξιόπιστων επεξεργαστών χαμηλής ισχύος επόμενης γενιάς ή και η δημιουργία συνδεδεμένων δημόσιων διοικήσεων.

Πλαίσιο ψηφιακών αρχών για την διασφάλιση των ψηφιακών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα και οι αξίες της ΕΕ βρίσκονται στον πυρήνα της προσέγγισης της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο και θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρως στον επιγραμμικό χώρο, όπως αντικατοπτρίζονται και στον πραγματικό κόσμο.

Γι' αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ψηφιακών αρχών, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας, σε επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δίκαιες και χωρίς διακρίσεις επιγραμμικές υπηρεσίες και, γενικότερα, να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ασκηθούν πλήρως στο διαδίκτυο τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν και εκτός αυτού.

Οι αρχές αυτές θα συζητηθούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου και είναι πιθανό να ενσωματωθούν σε επίσημη διοργανική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η πρωτοβουλία αυτή θα βασίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτόν. Τέλος, η Επιτροπή προτείνει να παρακολουθείται, στο πλαίσιο ετήσιας έρευνας του Ευρωβαρομέτρου, εάν οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι γίνονται σεβαστά τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ

Δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει ο ψηφιακός μετασχηματισμός μάλιστα η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες με σκοπό να προωθήσει το θετικό ψηφιακό θεματολόγιό της με επίκεντρο τον άνθρωπο στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και μέσω ισχυρών διεθνών ψηφιακών εταιρικών σχέσεων. Παράλληλα θα επιδιώξει να συνεργαστεί με εταίρους από ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό την επίτευξη κοινών παγκόσμιων στόχων.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη προτείνει τη σύσταση νέου Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ. Παράλληλα βέβαια επισημαίνει και την σημασία των επενδύσεων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με τους εξωτερικούς εταίρους της ΕΕ, όπως για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας ενός ταμείου ψηφιακής συνδεσιμότητας.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.