Τεχνολογία
17-02-2021 | 08:23

Σύμβουλο για τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αναζητά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Σύμβουλο για τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αναζητά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε αναζήτηση συμβούλου για τα ψηφιακά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται αυτή την περίοδο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), ως δυνητικός φορέας υλοποίησης. Για το λόγο αυτό μάλιστα η τελευταία προχωρά και σε ηλεκτρονικό, άνω των ορίων διαγωνισμό, προϋπολογισμού περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, ο σύμβουλος που θα επιλεγεί μέσω του ανοιχτού διαγωνισμού θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την εποπτεία των ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και για την προετοιμασία του μηχανισμού διαχείρισης

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει κατά τα προηγούμενα τρία έτη να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο που να αφορά την ανάληψη Διαχείριση υλοποίησης ή/και ωρίμανσης Έργου ΤΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 50 εκατ. ευρώ ή την λειτουργία  Γραφείου Υποστήριξης  Προγραμμάτων/Έργων ή και επιχειρησιακών διαδικασιών οργανικής μονάδας Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα (PMO).

Ο σύμβουλος θα επιλεγεί βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων και η σύμβασή του θα είναι διάρκειας 24 μηνών. 

Στόχος η έγκαιρη και επιτυχής διαχείριση των πόρων 

Η έγκαιρη ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η επιτυχής διαχείριση των πόρων του αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια διοίκηση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι πολλά από τα έργα ύψους 6 δισ. της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σημαντικότερη είναι μάλιστα η πρόκληση όσον αφορά στο σκέλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δημοσίου Τομέα (Digital Pillar/ eGov), λόγω της υψηλής του προτεραιότητας μεταξύ των υπολοίπων πυλώνων του Ταμείου Ανάκαμψης, του αυξημένου του προϋπολογισμού, αλλά και της εγγενούς δυσκολίας που έχουν τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας να σχεδιαστούν, ωριμάσουν και υλοποιηθούν αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπό αυτό το πρίσμα η ΚτΠ Α.Ε.., ως δυνητικός Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτιμά ότι η επιλογή συμβούλου αποτελεί μια από τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη ετοιμότητα αντίδρασης και ικανότητα διαχείρισης του έργου που θα της ανατεθεί. 

Σημειωτέον ωστόσο, ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν καλύπτει την καθαυτή ωρίμανση ή διαχείριση επιμέρους προγραμμάτων και έργων. Αντίθετα, είναι οριζόντιου χαρακτήρα και θα λειτουργήσει σε στρατηγικό επίπεδο, με σκοπό να προετοιμάσει τον εσωτερικό μηχανισμό διοίκησης (management) και διακυβέρνησης (governance), να παρέχει εποπτική παρακολούθηση όλου του χαρτοφυλακίου δράσεων, να θέσει ελάχιστες απαιτήσεις για το αντικείμενο της ωρίμανσης των έργων και να προτείνει τρόπους υλοποίησης που θα διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωσής τους.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.