Μαρίκα Καραγιάννη

Μαρίκα Καραγιάννη

Η Δρ. Μαρίκα Καραγιάννη είναι ειδική επιστήμων για την ενέργεια, ΠΕΔΙΣ- Παν. Πελοποννήσου, Επισκέπτρια ερευνήτρια και διδάσκουσα.

ΑΡΧΙΚΗ