Αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας και προσλήψεις ανέργων στο Σχέδιο Δράσης του υπ. Εργασίας για το 2024

Αγγελική Μαρίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας και προσλήψεις ανέργων στο Σχέδιο Δράσης του υπ. Εργασίας για το 2024
Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2024 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνει τεκτονικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και δεκάδες προγράμματα κατάρτισης και επιδοτούμενης πρόσληψης για εγγεγραμμένους της ΔΥΠΑ.

Έναν σημαντικό αριθμό προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, επιδότησης της απασχόλησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης ανέργων, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2024 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράλληλα, εντός του α' τριμήνου 2024 θα εκδοθεί η ΚΥΑ για την αναπροσαρμογή των επιδομάτων ανεργίας, που έχει ως στόχο των εξορθολογισμό των παροχών για την ασφάλιση κατά της ανεργίας και άλλων παροχών, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων ανεργίας και την ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων σε υφιστάμενους και νέους δικαιούχους της παροχής.

Η αλλαγή στο ύψος του επιδόματος ανεργίας θα εφαρμοστεί στην αρχή πιλοτικά και θα συνδέεται με τον τελευταίο μισθό που λάμβανε ο άνεργος. Ταυτόχρονα, το επίδομα θα εξαρτάται από την ένταξη του ανέργου σε προγράμματα κατάρτισης και ανάλογα με τα έτη του εργασιακού του βίου, το επίδομα θα καταβάλλεται και πέραν των 12 μηνών (ενσωμάτωση του επιδόματος μακροχρόνια ανέργων).

Όσα περισσότερα χρόνια έχει διανύσει ο άνεργος στην αγορά εργασίας, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίδομα που θα λαμβάνει, χωρίς ποτέ να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 479 ευρώ.

Με το νέο σύστημα θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μισθός που είχε ο άνεργος (όταν δούλευε) την τελευταία τριετία. Βάσει αυτού θα υπολογίζεται ένα ποσοστό 55%-60% που θα ισχύει για τους πρώτους 6 μήνες. Στο δεύτερο εξάμηνο ο άνεργος θα λαμβάνει 479 ευρώ, το ποσό δηλαδή που ισχύει σήμερα.

Τα προγράμματα επιδοτούμενης πρόσληψης και κατάρτισης το 2024

- Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών: Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/ και η επανακατάρτιση ανέργων, σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

- Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (ηλικίας 45 ετών και άνω): Η δράση αφορά στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με προτεραιότητα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας: Η δράση αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων, που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

- Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών: Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ωφελούμενοι της δράσης είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες: Σκοπός της δράσης είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία με την δημιουργία 5.000 νέων επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας με έμφαση στις άνεργες γυναίκες (μέσω υψηλότερων ποσοστών επιδότησης σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ανέργων).

- Πρόγραμμα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για έως 5.000 εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ άνεργους, προκειμένου να απασχοληθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, κατόπιν πιστοποίησης: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας 105 ωρών, για έως 5.000 ωφελούμενους.

- Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού
(σε συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ)

- Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας (σε συνεργασία με την ΠΟΞ)

- Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο (σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

- Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας (σε συνεργασία με τα επιμελητήρια)

- Συμβουλευτική Υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην Απασχόληση άνεργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο ΤΠΕ (σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ)

Ανοικτά μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού είναι οι εξής δράσεις:

Ειδικό πρόγραμμα

  • επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου
  • προγράμματα Επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία)
  • πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας για νέους ηλικίας έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες
  • πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους ηλικίας έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία
  • πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-45 ετών στις περιφέρειες ΛΑΠ και Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομίας
  • πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση πρωτογενή τομέα, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Νομοθετική παρέμβαση για το επίδομα ανεργίας και την εισφορά αλληλεγγύης από τον Φεβρουάριο - Τι αλλάζει

Νομοσχέδιο ΟΑΕΔ: Με κριτήρια η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας - Τι αλλάζει στην κατάρτιση

gazzetta
gazzetta reader insider insider