Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πώς θα δηλώνονται προσλήψεις, ωράριο εργασίας και υπερωρίες από τις επιχειρήσεις

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πώς θα δηλώνονται προσλήψεις, ωράριο εργασίας και υπερωρίες από τις επιχειρήσεις
Από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2022 θα απογραφούν όλες οι επιχειρήσεις

Από την 1η Ιουνίου 2022 ξεκινά η απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης για 150.000 εργαζόμενους, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που συμμετέχουν στην πρώτη φάση εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας (τράπεζες και σούπερ μάρκετ με πάνω από 250 εργαζόμενους πανελλαδικά).

Με αυτή τη διαδικασία ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο μισθωτής εξαρτημένης εργασίας τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας και το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή.

Στο χρονικό διάστημα από 1η έως 30 Ιουνίου μόνο οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται στην απογραφική διαδικασία. Ωστόσο όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν λίγους μήνες αργότερα και θα απογραφούν από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2022.

Πρώτοι υποψήφιοι κλάδοι για ένταξη στην επόμενη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι οι ΔΕΚΟ, οι βιομηχανίες, οι ασφαλιστικές και οι εταιρείες security κατόπιν διαβούλευσης του υπουργείου με τους εκπροσώπους των εν λόγω κλάδων.

Στόχος είναι έως το επόμενο καλοκαίρι να ενταχθούν στο νέο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας και οι δύο μεγάλοι κλάδοι του τουρισμού και της εστίασης.

Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στην Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας μέσω της απογραφικής διαδικασίας, η υποχρέωση παρακολούθησης του ωραρίου απασχόλησης στο Π.Σ. Εργάνη για αλλαγές στο ωράριο, έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου και άδειες θα γίνεται εφεξής με τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.

Ομοίως, για πρόσληψη νέου εργαζόμενου από 1/6/2022, η διαδικασία Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), η οποία περιέχει τα νέα χαρακτηριστικά εργασιακής σχέσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση ωραρίου απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα).

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στην «Εργάνη» θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, ή επιχείρηση σεψηφιακή μορφή ημερολογίου(Τρέχουσα Κατάσταση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας), το οποίο θα είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErgani mobileapp, καθώς και μέσα από το myErgani web portal για την ενημέρωση των εργαζόμενων (https://myErgani.gov.gr).

Αν οι επιχειρήσεις έχουν σύστημα κάρτας εισόδου - εξόδου μπορούν να το διασυνδέσουν με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο «Εργάνη».

Πώς γίνεται η απογραφή

H απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αυτής στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Π.Σ. Εργάνη της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο.

Η διαδικασία αυτή αποτελείται από 2 βήματα:

1. Απογραφική Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας), η οποία πρέπει να υποβληθεί άπαξ για το σύνολο των εργαζόμενων της επιχείρησης, πριν την έναρξη της πρώτης φάσης εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας

2. Δήλωση του ωραρίου απασχόλησης (Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας), είτε ως Σταθερό Εβδομαδιαίο είτε ως Μεταβαλλόμενο ανά Ημέρα, πριν την Ημερομηνία ένταξης κάθε εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (σύμφωνα με τη Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων του εργαζόμενου).

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας και την επιτυχή ένταξη των εργαζόμενων στον μηχανισμό Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, η υποχρέωση παρακολούθησης του ωραρίου απασχόλησης στο Π.Σ. Εργάνη για αλλαγές στο ωράριο, έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου και άδειες θα γίνεται εφεξής με τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, καθώς και με την υφιστάμενη διαδικασία στο Π.Σ. Εργάνη για την υποβολή Υπερωριών.

Μετά την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, καταργείται πλέον η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου ούτε θα επιτρέπεται να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλονΠίνακα Προσωπικού Ε4.

Πώς δηλώνεται η μεταβολή στοιχείων εργασιακής σχέσης

Προστίθεται στο Π.Σ. Εργάνη η νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης που αφορούν τον χρόνο εργασίας, η οποία περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Βασικά στοιχεία δήλωσης

- Εργοδότης
- Παράρτημα
- Ημερομηνία Υποβολής / Μοναδικός Κωδικός Συστήματος

  • Στοιχεία δήλωσης ανά Εργαζόμενο

- Στοιχεία Εργαζόμενου: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα

- Ημερομηνία (έναρξης ισχύος) της Δήλωσης Μεταβολής
- Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (Ναι / Όχι)
- Συμβατικές Εβδομαδιαίες Ώρες Πλήρους Απασχόλησης (ο εβδομαδιαίος χρόνος πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) κλπ., π.χ. 40)
-Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ημερη / 6-ημερη)
- Κάρτα Εργασίας (Ναι, Όχι)
(Υποχρεωτικά Ναι για τους εργοδότες της πρώτης φάσης εφαρμογής)
- Ευέλικτη Προσέλευση (Λεπτά, όριο 120’)
- Διάλειμμα (Λεπτά)
- Εντός / Εκτός Ωραρίου

Για την ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας είναι υποχρεωτικό να έχει ενεργοποιηθεί η Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας. Η ευέλικτη προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας. Η τρέχουσα κατάσταση είναι διαθέσιμη στο Μητρώο του κάθε εργαζομένου. Για νέες προσλήψεις, τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται κατά την Αναγγελία Πρόσληψης.

Πώς γίνεται η αναγγελία πρόσληψης

Στη διαδικασία Αναγγελίας Πρόσληψης (E3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) έχουν προστεθεί τα εξής υποχρεωτικά πεδία στα στοιχεία δήλωσης ανά εργαζόμενο, τα οποία αφορούν την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

  • Ώρα αποχώρησης (κατά την πρώτη μέρα πρόσληψης)
  • Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (Ναι / Όχι)
  • Συμβατικές Εβδομαδιαίες Ώρες Πλήρους Απασχόλησης

(Ο εβδομαδιαίος χρόνος πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) κλπ., π.χ. 40)

  • Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ημερη / 6-ημερη)
  • Κάρτα Εργασίας (Ναι, Όχι)

(Υποχρεωτικά Ναι για τους εργοδότες της πρώτης φάσης εφαρμογής)

  • Ευέλικτη Προσέλευση (Λεπτά, όριο 120’)
  • Διάλειμμα (Λεπτά)
  • Εντός / Εκτός Ωραρίου

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ξεκινά την 1η Οκτωβρίου η απογραφή των εργαζομένων από όλες τις επιχειρήσεις

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ξεκινά από την 1η Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ - Ο Οδηγός Εφαρμογής

Εργάνη II: Στην τελική ευθεία η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας

MUST READ

Υπ. Εργασίας - Ψηφιακή κάρτα: Τα οφέλη για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις

Όλες οι ειδήσεις

20:00

Καύσιμα: Ακριβό το «φουλάρισμα» -Τριπλή απειλή βλέπει η αγορά

19:59

Γεωργιάδης: Σημαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και το 2022

19:55

Σταϊκούρας: Συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων

19:46

Μούργος: Σύντομα θα ανακοινώσουμε νέες αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

19:41

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

19:36

ΗΠΑ: Μικρή μείωση των κενών θέσεων εργασίας τον Μάιο - Δύο κενές θέσεις για κάθε άνεργο

19:35

Κικίλιας: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω του τουρισμού

19:26

Πιερρρακάκης: Την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε το MITOS

19:13

Καραμανλής: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ελέγχεται για τις άγονες γραμμές – Διορθώσαμε τα κακώς κείμενα της ιδιωτικοποίησης επί ΣΥΡΙΖΑ

19:10

Ευρωπαϊκές αγορές: Οι επενδυτές αντέστρεψαν το αρνητικό κλίμα των τελευταίων ημερών

19:04

Γαλλία: Προς πλήρη εθνικοποίηση ο ενεργειακός κολοσσός EDF

18:59

Μητσοτάκης: Δώσαμε 5 δισ. ευρώ για να στηρίξουμε την κοινωνία στις αυξήσεις της ενέργειας

18:50

Έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής: Την τελευταία εβδομάδα εκδηλώθηκαν 355 δασικές πυρκαγιές

18:44

Eurobank: Τα σημαντικότερα εμπόδια για την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία

18:39

Dimand: Είμαστε υπερήφανοι για τη σημερινή εισαγωγή της μετοχής στο Χρηματιστήριο

18:29

Παράνομες κρίθηκαν οι στάσεις εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ

18:15

ΠΟΥ: Πάνω από 6.000 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων έχουν καταγραφεί σε 58 χώρες

18:12

Μεντβέντεφ προς ΗΠΑ: Το να τα βάζεις με μια πυρηνική δύναμη είναι ανοησία

18:09

PwC: Μίσθωση νέων γραφείων στο Μαρούσι - Επένδυση άνω των 50 εκατ. ευρώ από τη DIMAND

18:04

H Volkswagen ολοκλήρωσε την εξαγορά της Europcar

18:03

ΕΟΔΥ: Κάθε Παρασκευή η ενημέρωση για τα κρούσματα της Covid-19

17:58

Πυρκαγιές: Καίγεται δασική έκταση στο Ηράκλειο - Αντιμετωπίστηκαν οι αναζωπυρώσεις στον Πύργο Ηλείας

17:53

«Έσβησε» στο τέλος η ανοδική αντίδραση στο Χρηματιστήριο

17:48

Τσίπρας: Τριπλή εξαπάτηση των συνταξιούχων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

17:45

Παρατάσεις προθεσμιών αντικατάστασης ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΧΙ

17:32

Κομισιόν: 89 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 700 ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρώπη

17:31

Δευτερογενή αγορά σε start-up τεχνολογίας εγκαινιάζει η ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεπένδυσης SeedBlink 

17:25

Stelios awards for young entrepreneurs in Greece: Συνεχίζεται μέχρι τις 22/7 η διαδικασία υποβολής συμμετοχών

17:20

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Παρατείνεται η απαγόρευση διακοπής σε ευάλωτα νοικοκυριά

17:19

ΗΠΑ: Υποχώρησε τον Ιούνιο το επιχειρηματικό κλίμα στις υπηρεσίες - Ο βραδύτερος ρυθμός της διετίας