Φορολογικά
01-11-2021 | 08:15

ΜyDATA: Οδηγός 10 κρίσιμων ερωτήσεων - Από σήμερα ηλεκτρονικά βιβλία για όλους

Newsroom
Μοιράσου το
ΜyDATA: Οδηγός 10 κρίσιμων ερωτήσεων - Από σήμερα ηλεκτρονικά βιβλία για όλους
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην ιστορία πέρασαν τα χάρτινα βιβλία εσόδων – εξόδων και τα τιμολόγια. Από σήμερα όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στην πλατφόρμα myDATA τα στοιχεία των εσόδων τους ενώ το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέα παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2021 για την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου με νέας τεχνολογίας που συνδέονται με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Τα «ηλεκτρονικά τιμολόγια» και το σύστημα MyDATA αποτελούν μια  τεράστια μεταρρύθμιση στον χώρο της φορολογικής πολιτικής η οποία αποσκοπεί στο να βάλει τέλος στο φαινόμενο των εικονικών τιμολογίων και της φοροκλοπής ειδικά από τον ΦΠΑ. Παράλληλα ανοίγουν το δρόμο για την κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών -προμηθευτών αλλά και για εξπρές επιστροφές φόρου στους δικαιούχους.

Οι επαγγελματίες και  οι αυτοαπασχολούμενοι που θα χρησιμοποιήσουν από αυτό τον μήνα τα ηλεκτρονικά βιβλία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

- Στην πλατφόρμα myData διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων.

- Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 ή την 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως και την 31η Μαρτίου 2022.

- Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη διαβίβασης των στοιχείων.

- Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση της εφαρμογής «timologio» για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myData.

-   Μέσω της εφαρμογής «timologio», ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν:

    - να διαμορφώσουν το προφίλ τους,

    - να συνθέσουν το πελατολόγιό τους,

    - να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και

    - να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά τους (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ).

-  Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myData (έσοδα) του επαγγελματία και στο myData της επιχείρησης-πελάτη (έξοδα).  Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών. Η εφαρμογή «timologio» δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

Οδηγός

1. Τι είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της  Α.Α.Δ.Ε.;

 Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.» νοείται η διαβίβαση  δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε..

 2. Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;   

  Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATAτης Α.Α.Δ.Ε.» ή «Πλατφόρμα myDATA»  νοείται η  ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει  αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο  των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων  που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

 3. Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA της Α.Α.Δ.Ε.; 

Τα  Ηλεκτρονικά  Βιβλία  που  εμφανίζονται  στη  πλατφόρμα  myDATA είναι  δύο  και  συγκεκριμένα:

 1. Το  Βιβλίο  Αναλυτικών  Εγγραφών  (Αναλυτικό  Βιβλίο),  όπου  καταχωρείται  η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων,  διενεργείται  ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται    οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης  για  τον  προσδιορισμό  του  λογιστικού  και  φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους   

2. Το  Βιβλίο  Συνοπτικής  Απεικόνισης  (Συνοπτικό  Βιβλίο),  όπου  εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση.

 4. Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία; 

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων

2. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών

3. Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

 Τα  παραπάνω έχουν τυποποιηθεί  (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να μπορούν  να  διαβιβάζονται  ηλεκτρονικά  από  τις  οντότητες και  να  καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. 

 5. Τι είναι «Σύνοψη Παραστατικού»;

  Ως «Σύνοψη παραστατικού» νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών -  υπηρεσιών),  όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

6. Τι είναι ο «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»;

 Ως  «Χαρακτηρισμός  Συναλλαγών» νοείται  η υποχρέωση  των  οντοτήτων  να λογιστικοποιούν  τα  δεδομένα  τους  για  την  εκπλήρωση  των  φορολογικών  τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης. Τι είναι ο «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»;

 7. Τι είναι ο «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»;

 Ως  «Μοναδικός  Αριθμός  Καταχώρησης  (Μ.ΑΡ.Κ.)» νοείται  ο Μοναδικός  Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA. 

8. Έχει εκδοθεί λανθασμένο παραστατικό που δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ για το οποίο εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για την οντότητα ως προς τη διαβίβαση;  

 Για την παραπάνω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης από την οντότητα τόσο για το λανθασμένο παραστατικό, όσο και για το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.  

9. Σε περίπτωση που εκδοθεί παραστατικό πωλήσεων  π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης και  δεν έχει γίνει χρήση αυτού (ακύρωση συναλλαγής), υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης του στην ΑΑΔΕ;

 Όχι, διότι το παραστατικό αυτό ακυρώνεται πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

10. Τι οφείλει να κάνει η οντότητα αναφορικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ κατά  την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων; 

1. Η οντότητα υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία.

2.  Ως προς τα έσοδά της, υποχρεούται να διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις και χαρακτηρισμούς όλων των Παραστατικών Α1 και Α2 που έχει εκδώσει, 

3.  Ως προς τα έξοδα της η οντότητα υποχρεούται να διαβιβάσει  στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις και χαρακτηρισμούς όλων των Παραστατικών Β1 και Β2 που έχει λάβει,

4. Ως προς τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων υποχρεούται να διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις και χαρακτηρισμούς όλων των Παραστατικών για τη διασταύρωση με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων της.

Η  ΑΑΔΕ  και μετά  η  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  φορολογικών  δηλώσεων, αντιπαραβάλλει τα δηλωθέντα ποσά σε αυτές με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.  Με τη συσχέτιση των λογιστικών αρχείων των οντοτήτων και των ηλεκτρονικών βιβλίων της πλατφόρμας, οι οντότητες θα γνωρίζουν:  

-        ποια παραστατικά είναι στο Αναλυτικό Βιβλίο και δεν τα έχουν παραλάβει, ούτως ώστε να τα αναζητήσουν, 

-        ποια παραστατικά έχουν  καταχωρήσει στα λογιστικά τους αρχεία  και δεν βρίσκονται στο Αναλυτικό Βιβλίο, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριζόμενη διαδικασία

 Επισημαίνεται  ότι  θα  παρέχεται  η  δυνατότητα  στη  Λήπτρια  οντότητα  να  μην  αναγνωρίζει –  αποδέχεται παραστατικό που έχει ενημερώσει το Αναλυτικό Βιβλίο της στο σκέλος των Εξόδων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

MyDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία για όλους από την 1η Νοεμβρίου