Φορολογικά
18-10-2021 | 08:34

Φορολογικοί παράδεισοι: Πιέσεις Ε.Ε. σε Τουρκία για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών - Οι 9 χώρες που παραμένουν στη «μαύρη» λίστα

Μοιράσου το
Φορολογικοί παράδεισοι: Πιέσεις Ε.Ε. σε Τουρκία για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών - Οι 9 χώρες που παραμένουν στη «μαύρη» λίστα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Διορία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 δίνει η Ε.Ε. στην Τουρκία για να επιλύσει τα εκκρεμή τεχνικά ζητήματα με τα κράτη-μέλη για την αποτελεσματική ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων.  Όπως διαπιστώθηκε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία δεν έχει ενεργοποιήσει τις σχέσεις αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω  βήματα.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2021, αφού υπογραμμίζεται η  σημασία της προώθησης και της ενίσχυσης των μηχανισμών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, της δίκαιης φορολόγησης, της παγκόσμιας φορολογικής διαφάνειας και της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

-        Θα απαιτηθούν περαιτέρω δέσμευση και τεχνικές εργασίες για την αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων από την Τουρκία προς όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα διεθνή πρότυπα και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 22ας Φεβρουαρίου 2021.

-        Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Τουρκία εξακολουθεί να μην συνάδει πλήρως με τις δεσμεύσεις που απαιτούνται βάσει των προαναφερόμενων συμπερασμάτων.

-        Η Τουρκία καλείται να αρχίσει επειγόντως ή να συνεχίσει τις διμερείς τεχνικές εργασίες με τα κράτη μέλη και να επιλύσει τα εκκρεμή τεχνικά ζητήματα για την αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

-        Η Ομάδα «Κώδικας Δεοντολογίας» καλείται να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την τεχνική πρόοδο όσον αφορά την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη.

-        Μόνο η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη θα ήταν επαρκής για την εκπλήρωση των απαιτήσεων βάσει των προαναφερόμενων συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Η Τουρκία βρίσκεται εκτός της λίστας των φορολογικών παραδείσων και παραμένει στο παράρτημα ΙΙ των συνεργάσιμων χωρών σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα η Άγκυρα έχει δεσμευτεί:

-        Να εφαρμόσει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, είτε με την υπογραφή της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών είτε μέσω διμερών συμφωνιών. Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας αναμένεται να ανταλλάξει αποτελεσματικά πληροφορίες με τα 27 κράτη μέλη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 6 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2021 και στην παράγραφο 4 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021.

-        Για συμμετοχή ως μέλος στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους («Παγκόσμιο Φόρουμ») και ικανοποιητικός χαρακτηρισμός ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.

Οι 9 φορολογικοί παράδεισοι

Μετά τη διαγραφή της Ανγκουίλα, του Δομίνικου και των Σεϊχελλών, η «μαύρη λίστα» των χωρών που έχουν χαμηλούς ή μηδενικούς εταιρικούς φόρους και δεν συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές Αρχές, με αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει εννέα  κρατικές οντότητες:

1.   Αμερικανική Σαμόα. Η Αμερικανική Σαμόα δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

2.   Φίτζι. Τα Φίτζι δεν είναι μέλος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους («Παγκόσμιο Φόρουμ»), δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν έχουν γίνει μέλος του πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς για την BEPS, δεν έχουν εφαρμόσει τα ελάχιστα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά της BEPS και δεν έχουν ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

3.   Γκουάμ. Το Γκουάμ δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

4.   Παλάου. Το Παλάου δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

5.   Παναμάς. Ο Παναμάς δεν έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό. Ο Παναμάς έχει επιζήμιο καθεστώς απαλλαγής του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

6.   Σαμόα. Η Σαμόα έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

7.   Τρινιδάδ και Τομπάγκο. Το Τρινιδάδ και Τομπάγκο δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

8.   Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι. Οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι δεν εφαρμόζουν αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν δεσμεύθηκαν να εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά.

9.   Βανουάτου. Το Βανουάτου δεν έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.