Φορολογικά
21-05-2021 | 11:02

Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Παράταση καταβολής έως 27 Αυγούστου 2021

Μοιράσου το
Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Παράταση καταβολής έως 27 Αυγούστου 2021
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Παρατείνεται μέχρι και τις 27 Αυγούστου 2021 η υποβολή της της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, για το έτος 2021. Σημειώνεται ότι υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί ακινήτων έχουν τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που έχουν κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα.

Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί ακινήτων εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:

• Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4514/2018. Η εξαίρεση ισχύει πλέον και για εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στην κατηγορία διαπραγμάτευσης «σε αναστολή» και μέχρι την οριστική διαγραφή τους.

• Εταιρείες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα.

• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνστην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Επίσης, η εξαίρεση είναι εφαρμοστέα και για ναυτιλιακές επιχειρήσεις που παραχωρούν δωρεάν, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, καθώς και για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά για τις παραπάνω χρήσεις

 • Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και οι εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών τους, για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον σκοπό τους, καθώς και για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

• Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη. 

• Οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), τους οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που διέπονται από τον Ν. 4209/2013 και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.