Εργασιακά
11-03-2021 | 08:00

Αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Τι διεκδικούν η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Τι διεκδικούν η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αντίστροφη μέτρηση για την την διαδικασία διαμόρφωσης του νέου κατώτατου μισθού, καθώς την Τετάρτη 31 Μαρτίου θα σταλεί η έγγραφη πρόσκληση  από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προσέλθουν στον διάλογο.

Ο κατώτατος μισθός των 650 ευρώ (μικτά) προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες (1η τριετία 65 ευρώ, 2η τριετία 130 ευρώ, 3η τριετία 195 ευρώ).

Η αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού -πέρυσι είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας- θα επηρρεάσει εκτός των ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα και τις απολαβές των ωφελούμενων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, καθώς και μια σειρά από επιδόματα το ύψος των οποίων συναρτάται από τον κατώτατο μισθό.

Η διαδικασία της διαβούλευσης έχει ως εξής:

  • Η 3μελής Επιτροπή Διαβούλευσης (Πρόεδρος Ο.ΜΕ.Δ., εκπρόσωπος υπουργού Οικονομικών και εκπρόσωπος του υπουργού Εργασίας) αποστέλλει στο τέλος Μαρτίου έγγραφη πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ. ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ).
  • Οι ερευνητικοί αυτοί φορείς πρέπει να συντάξουν έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες. Οι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους σύμφωνα με την σχετική διάταξη, την ειδική ρήτρα που προβλέπεται στον νόμο του 2013 : “Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών”.
  • Έως και την 30η Απριλίου 2021 θα πρέπει να υποβληθούν από τους επιστημονικούς φορείς σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα οι εκθέσεις για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Η Επιτροπή Διαβουλευσης σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ΓΣΕΕ, Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. ώστε να εκφράσουν γνώμη, με υποβολή υπομνήματος και τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 
  • Το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2021 θα πρέπει να διαβιβαστεί το υπόμνημα κάθε διαβουλευομένου προς τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση σε σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 
  • Έως την 31η Μαίου 2021 πρέπει να διαβιβαστούν όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση των διαβουλευομένων, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.
  • Το πόρισμα συντάσσεται σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από 5 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και κυρίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων. Το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη συστηματική καταγραφή των προτάσεων των διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων, τα σημεία συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του προτεινόμενου νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου. Η γνώμη που θα διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, μπορεί να αποκλίνει ή/και να διαφοροποιείται από τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς. 
  • Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021 και υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας. 
  • Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2021 ο υπουργός Εργασίας, θα πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο, τον νέο κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε. 
     

Τι ζητούν η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ

Η ΓΣΕΕ μέσω του Ινστιτούτου του ζητά τον επαναπροσδιορισμό του κατώτατου μισθού, καθώς όπως υποστηρίζει στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός είναι κάτω από το όριο της σχετικής και της απόλυτης φτώχειας.

«Ένας αξιοπρεπής κατώτατος μισθός διαβίωσης θα μπορούσε να προκύψει από την προσαρμογή του κατώτατου μισθού στο 60% του διάμεσου μισθού. Το όριο του 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος χρησιμοποιείται ευρέως στον ορισμό της σχετικής φτώχειας  ενώ το όριο του 50% είναι ένδειξη απόλυτης φτώχειας» επισημαίνεται σε πρόσφατη έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Η Έκθεση προτείνει ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί, καθώς στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης, δηλαδή δεν διασφαλίζει στον εργαζόμενο την κάλυψη βασικών του αναγκών και τη δυνατότητα συμμετοχής του στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή, που συνιστούν θεμελιακά κοινωνικά δικαιώματα.

«Θέτοντας ως κύριο στόχο τη θεσμοθέτηση ενός μισθού διαβίωσης, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 60% του διάμεσου μισθού, ώστε το όριο της σχετικής φτώχειας να γίνει το κατώτατο όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει βάσει ενός προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος το οποίο θα συμφωνηθεί έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της ΕΓΣΣΕ» τονίζει το ΙΝΕ.

Από την πλευρά του ο ΣΕΒ ενόψει των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ζητά να υιοθετηθούν οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία - πλαίσιο για την ψηφιοποίηση, η οποία υπεγράφη τον Ιούνιο του 2020 από εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων που καλύπτουν το σύνολο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ο ΣΕΒ σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ξεκίνησαν πολύ πριν την πανδημία, «οι σημερινές συνθήκες την έχουν καταστήσει εξαιρετικά επίκαιρη».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.