Εργασιακά
19-01-2021 | 08:11

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στο επίκεντρο της συνάντησης Χατζηδάκη - κοινωνικών εταίρων

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Η αύξηση του κατώτατου μισθού στο επίκεντρο της συνάντησης Χατζηδάκη - κοινωνικών εταίρων

Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα οι πρώτες συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων με τον νέο υπουργό Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, με εργασιακές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες στην ατζέντα και επίκεντρο την διαδικασία διαμόρφωσης του νέου κατώτατου μισθού.

Ο υπουργός θα έχει τηλεδιάσκεψη σήμερα με τη Διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ενώ σειρά θα πάρει την Τετάρτη ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την Πέμπτη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ (μικτα) θα εκκινήσει τον Μάρτιο του 2021, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση του ΣτΕ για την τύχη των 3ετιών, που θα κρίνει αν δεκάδες χιλιάδες μισθωτοί που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για επιδόματα προϋπηρεσίας το 2012 τα δικαιούνται ακόμη ή θα τα χάσουν.

Η διαδικασία της διαβούλευσης για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού ορίζεται ως εξής:

  • Το τελευταίο 10ήμερο του Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης. Η 3μελής Επιτροπή Διαβούλευσης (Πρόεδρος Ο.ΜΕ.Δ., εκπρόσωπος υπουργού Οικονομικών και εκπρόσωπος του υπουργού Εργασίας) αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ. ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ).
  • Οι ερευνητικοί αυτοί φορείς πρέπει να συντάξουν έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες. Οι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους σύμφωνα με την σχετική διάταξη, την ειδική ρήτρα που προβλέπεται στον νόμο του 2013 : “Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών”.
  • Έως και την 30η Απριλίου 2021 θα πρέπει να υποβληθούν από τους επιστημονικούς φορείς σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα οι εκθέσεις για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Η Επιτροπή Διαβουλευσης σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ΓΣΕΕ, Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. ώστε να εκφράσουν γνώμη, με υποβολή υπομνήματος και τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 
  • Το αργότερο έως την 15η Μάίου 2021 θα πρέπει να διαβιβαστεί το υπόμνημα κάθε διαβουλευομένου προς τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση σε σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 
  • Έως την 31η Μαίου 2021 πρέπει να διαβιβαστούν όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση των διαβουλευομένων, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.
  • Το πόρισμα συντάσσεται σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από 5 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και κυρίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων. Το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη συστηματική καταγραφή των προτάσεων των διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων, τα σημεία συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του προτεινόμενου νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου.

Η γνώμη που θα διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, μπορεί να αποκλίνει ή/και να διαφοροποιείται από τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς. 

  • Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021 και υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας. 
  • Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2021 ο υπουργός Εργασίας, θα πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο, τον νέο κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε. 

 

Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τη νέα σύμβαση

Τον προηγούμενο μήνα η ΓΣΕΕ απέστειλε πρόσκληση στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση και υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Η ΓΣΕΕ με επίγνωση του ρόλου και της ευθύνης της για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ελληνική επικράτεια  και με δεδομένες τις πολλαπλές προκλήσεις για τον κόσμο της εργασίας που αναδείχθηκαν και συνεχίζουν να αναδεικνύονται κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού θεωρεί ότι η ΕΓΣΣΕ οφείλει:

α) να αποκατασταθεί πλήρως ως προς το περιεχόμενο και την καθολικότητα στη δέσμευσή της από πλευράς οικονομικού και θεσμικού περιεχομένου, επαναρρυθμίζοντας και διασφαλίζοντας τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο και διαμορφώνοντας εκ νέου τη βάση ασφαλείας για όλους τους εργαζόμενους μέσω του καθορισμού των ελάχιστων ορίων γενικής οικονομικής και κοινωνικής προστασίας.

β) να αναδείξει, μέσω των αποτελεσμάτων της συλλογικής διαπραγμάτευσης, τον κορυφαίο ρυθμιστικό της ρόλο στα μέτρα διαχείρισης κρίσεων, αυστηρής ανταπόκρισης στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού ως προς την οργάνωση της εργασίας και της χρήσης τηλεργασίας, πρόβλεψης και διαχείρισης των αλλαγών και των προκλήσεων της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης με σεβασμό και προαγωγή των  ατομικών και συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων με βασικό όρο αναφοράς την πλήρη απασχόληση με όρους ισότητας, υγείας και ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικής/οικογενειακής ζωής των εργαζομένων και 

γ) να αξιοποιηθεί ως μέσο πίεσης προς την Πολιτεία για την έμπρακτη αποκατάσταση του θεσμικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος έχει περιπέσει σε πλήρη αδράνεια εδώ και μια δεκαετία οδηγώντας σε πολλαπλές μονομερείς παρεμβάσεις του Κράτους σε πεδία, που ανήκουν στη ρυθμιστική ή/και διαχειριστική αυτονομία των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Θεωρούμε ότι κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την ΕΓΣΣΕ του 2021 πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας για τον καθορισμό και μισθολογικών όρων στη νέα ΕΓΣΣΕ στο πλαίσιο των οικονομικών αιτημάτων μας, που σας έχουμε επανειλημμένα γνωστοποιήσει από το 2013 έως το 2018, δηλαδή κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που έχουν γίνει μετά τις νομοθετικές – διοικητικές παρεμβάσεις στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012.

Η ΓΣΕΕ επιφυλάσσεται να θέσει αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα ζητήματα αυτά κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη νέα ΕΓΣΣΕ, η υλοποίηση των οποίων θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμη στην παρούσα συγκυρία της επιδείνωσης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων και των μικρομεσαίων στρωμάτων. 

Θα πρέπει να αναζητηθούν σημεία συμφωνίας όσον αφορά σε θεσμικά αιτήματα, καθώς και να προωθηθούν κοινές συμφωνίες προηγούμενων ΕΓΣΣΕ, όπως της συμφωνίας για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.