Ασφαλιστικά
30-09-2020 | 11:57

ΕΦΚΑ: Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η ασφαλιστική κάλυψη υγείας- Ποιους αφορά

Μοιράσου το
ΕΦΚΑ: Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η ασφαλιστική κάλυψη υγείας- Ποιους αφορά

Τις κατηγορίες ασφαλισμένων που δικαιούνται παράταση της ασφαλιστικής τους ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 περιλαμβάνει σχετική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανανεωθεί ή να παραταθεί αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα στους παρακάτω ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Έτσι παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1-3-2020 έως 28-2-2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα κατωτέρω πρόσωπα και στα μέλη της οικογένειας τους:

Πιο συγκεκριμένα η παράταση αφορά:

α) Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες, και τους προπονητές δρομώνων ίππων,

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’,85,) 

δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 ΠΝΠ (Α’138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4576/2018 (Α,’ 196),

ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α’,196).

Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και του πρώην Ε.Τ.Α.Α., που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α και Β της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α’85), καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α,222) οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α,85) η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2021.

Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α’273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28-2 -2021.

Στους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α’65) και της περ. Α, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α’85) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28-2-2021.

Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και στα μέλη της οικογένειας τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται ασφαλιστικής ικανότητας, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικής αδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.2458/1997 (Α’15) για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

 

Διαβάστε επίσης

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.