Ασφαλιστικά
12-06-2020 | 15:57

120 δόσεις: Παρατείνεται η προθεσμία για όσους υπέβαλαν ήδη την πρώτη αίτηση ένταξης στη ρύθμιση

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
120 δόσεις: Παρατείνεται η προθεσμία για όσους υπέβαλαν ήδη την πρώτη αίτηση ένταξης στη ρύθμιση

Η 30η Σεπτεμβρίου 2020 ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τους οφειλέτες (μη μισθωτούς) που έχουν ήδη υποβάλει την πρώτη αίτηση ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα Ταμεία, όμως δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί οι οφειλές τους από το ΚΕΑΟ ώστε να ρυθμιστεί το ποσό σε δόσεις.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 31 Μαΐου, ενώ η παράταση δόθηκε καθώς η υπαιτιότητα για την καθυστέρηση οφείλεται στον ΕΦΚΑ και κατά κύριο λόγο στο πρώην ΕΤΑΑ τα αρχεία του οποίου δεν είναι πλήρη ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια και να αναρτηθούν οι παλαιές οφειλές μέχρι το 2017.

Τα δύο στάδια της διαδικασίας

Όπως αναφέρει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν.4611/2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια:

- το πρώτο στάδιο αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και

- το δεύτερο στάδιο στην υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4635/2019 προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 και προβλέφθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο).

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση ολοκληρωνόταν μετά το πέρας της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7/10/2019), μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και την υποβολή της αίτησης (2ο στάδιο) για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να υποβληθεί μετά την 31/05/2020, όπως είχε οριστεί στο άρθρο 39 του ν. 4647/2019 (σχετ. η με αρ. εγκύκλιο 52/2019).

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4690/2020: Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής:

« Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020».

Με την ως άνω διάταξη αντικαθίσταται η ημερομηνία 31/5/2020 - η οποία είχε καθοριστεί με το άρθρο 39 του ν.4647/2019 ως καταληκτική για την υποβολή του 2ου σταδίου της αίτησης και την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/2019- από την ημερομηνία 30/9/2020, προκειμένου να μην χάσουν οι οφειλέτες μη μισθωτοί και πρώην ΟΓΑ το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.