Για τις προοπτικές στον κλάδο της ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και τη σύνδεση της εσωτερικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων με την παροχή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στους εργαζομένους μιλά στο insider.gr, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Ancoria Insurance κ. Τάσος Αναστάσης.

Ιδιαιτερότητα της επιχείρησης αποτελεί το γεγονός ότι συνδέεται με το ίδρυμα υποτροφιών Sievert Larsson, ενώ η βασική της δραστηριότητα μέχρι πρότινος εντοπιζόταν αποκλειστικά στον χρηματοοικονομικό χώρο. Όπως σημειώνει ο κ. Αναστάσης, «η ελληνική και κυπριακή αγορά υστερούν, τόσο στη νοοτροπία που επικρατεί ανάμεσα στον κόσμο, σε σχέση με τα θέματα αυτά, όσο και στις κρατικές πρωτοβουλίες που θα υποβοηθούσαν την κατάσταση και θα συνέτειναν προς τη μεταρρύθμιση του τομέα. Για αυτόν τον λόγο, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως εταιρεία η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί στις συγκεκριμένες αγορές είναι,  υπό μία έννοια, πιο σύνθετη από αυτήν που αντιμετωπίζει μια άλλη εταιρεία σε μια πιο προηγμένη αγορά: δηλαδή, δεν απαιτείται απλώς να αναπτύξει και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που προσφέρει (μέσω των οποίων θα ανταγωνιστεί στην αγορά), αλλά και να «εκπαιδεύσει» και να πείσει για αυτήν καθαυτήν την αναγκαιότητα ύπαρξης (και αξιοποίησης από το κοινό) τέτοιων προϊόντων».

Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Αναστάσης. 

1) Η ταυτότητα της εταιρείας συνδέεται και με φιλανθρωπικό οργανισμό. Πώς «παντρεύετε» την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα;

Κατ’ αρχήν, ας πούμε λίγα λόγια για την εταιρεία μας. Η ANCORIA INSURANCE Public Ltd είναι μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής που ιδρύθηκε το 1987 στην Κύπρο από δύο Σουηδούς επιχειρηματίες. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ANCORIA INSURANCE χαρακτηρίζεται από μια ιδιομορφία, ίσως και μοναδικότητα, στον χρηματοοικονομικό χώρο. Από το 2007, αποκλειστικός μέτοχος της εταιρείας είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα, στο οποίο εκχωρήθηκε το σύνολο των μετοχών από τον Σουηδό ιδρυτή μας Sievert Larsson, ένθερμο (και έμπρακτο) υποστηρικτή της εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων. Το ίδρυμα υποτροφιών Sievert Larsson έχει ως αποστολή του τη διανομή των κερδών της ANCORIA INSURANCE για την οικονομική στήριξη άπορων και αριστούχων μαθητών μέσω υποτροφιών. Έκτοτε, οι αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ANCORIA είναι άρρηκτα δεμένες με την «καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κανείς, την επένδυση στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων», όπως συνηθίζει να λέει ο κ. Larsson.

Τα ευγενή αυτά ιδανικά διαπνέουν την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας μας και συνυπάρχουν αρμονικά με τα άλλα στοιχεία της αποστολής μας, που αφορούν στον σεβασμό προς τους πελάτες μας και τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους (μέσω των ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών που προσφέρουμε), τη φροντίδα και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους και, βεβαίως, την ανάπτυξη της εταιρείας και την αποδοτικότητα των εργασιών μας.

2) Τι ευκαιρίες διακρίνετε στην ελληνική αγορά για τον κλάδο της ασφάλισης και εν προκειμένω και για τα προγράμματα της επιχείρησης; 

Τα κριτήρια τα οποία λάβαμε υπόψη πριν αποφασίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην ελληνική αγορά ήταν αφενός μεν οι οικονομικές και δημογραφικές πραγματικότητες που έχουν δημιουργήσει την ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον συνταξιοδοτικό τομέα στην Ελλάδα, αφετέρου δε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θεωρούμε ότι χαρακτηρίζουν το Ancoria Pension Plan, δημιουργώντας έτσι, ευνοϊκές συνθήκες για μια επιτυχημένη πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, για μια σειρά από δημογραφικούς, οικονομικούς αλλά και θεσμικούς λόγους, η κρατική σύνταξη που προκύπτει από τα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων των πλείστων ευρωπαϊκών χωρών θα συνεχίσει να συρρικνώνεται σε πραγματικούς όρους και θα βρίσκεται σε μεγάλη αναντιστοιχία με το επίπεδο εκείνο που θα μπορούσε να εγγυηθεί ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο και μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά την αποχώρηση από την εργασία.

Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη ο καθένας να ασχοληθεί ενεργά με τον συνταξιοδοτικό του προγραμματισμό προτού να είναι αργά, αφού η πλειοψηφία των μελλοντικών συνταξιούχων θα χρειάζεται όλο και περισσότερους συμπληρωματικούς πόρους για να ενισχύει την κρατική σύνταξη που θα λαμβάνει. Στο ελληνικό τοπίο δε, οι προκλήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, λαμβάνοντας υπόψη τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος, καθώς και τους δημογραφικούς παράγοντες της χώρας που αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η λύση που προτείνουμε, το Ancoria Pension Plan, η οποία σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη και τη μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας στη σουηδική αγορά, αντιμετωπίζει με επιτυχία πολλές από τις προκλήσεις του κλάδου. Δεν είναι τυχαίο που η λύση μας αποτελεί, σήμερα, την πρώτη επιλογή, με διαφορά, ανάμεσα στα ομαδικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στην Κύπρο, όπου το συνταξιοδοτικό περιβάλλον αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις και η πρόσφατη οικονομική κρίση επίσης επηρέασε πολλά συνταξιοδοτικά ταμεία, ιδιαίτερα αυτά που επένδυαν τα κεφάλαιά τους σε εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την ευρεία αποδοχή που έχει το πρόγραμμά μας στην Κύπρο, καθώς και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, θεωρώ πως αποτελεί φυσική εξέλιξη η παρουσία μας στην Ελλάδα, για να παρουσιάσουμε και στις ελληνικές επιχειρήσεις μια καινοτόμο λύση νέα γενεάς.

3) Από την μέχρι τώρα εμπειρία σας, σε τι φάση ανάπτυξης θεωρείτε ότι βρίσκεται ο κλάδος (συνταξιοδοτικά); Έχετε κάποια εικόνα για τυχόν σημεία σύγκλισης μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου;

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να γίνει κατανοητό το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγορά των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο είναι να δώσω την εικόνα μιας άλλης, προηγμένης αγοράς, συγκεκριμένα της σουηδικής στην οποία επίσης δραστηριοποιούμαστε. Εκεί βλέπουμε μια αναπτυγμένη αγορά σε αυτόν τον τομέα όπου οι πελάτες μας είναι πολύ εξοικειωμένοι με την έννοια του οικονομικού προγραμματισμού και την ευρεία χρήση ασφαλιστικών προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων τους. Είναι, επίσης, εντυπωσιακό ότι η κουλτούρα αυτή καλλιεργείται από γενιά σε γενιά και ότι η πλειοψηφία των Σουηδών πελατών μας ξεκινούν τον οικονομικό προγραμματισμό τους από νεαρή ηλικία, ανεξαρτήτως εισοδήματος, αναγνωρίζοντας τη
σημαντικότητα αξιοποίησης του χρονικού παράγοντα στην εκπλήρωση των στόχων τους. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά να επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους στην παροχή λύσεων και προϊόντων με υψηλή αξία (high-value propositions), μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας προς τους πελάτες, με ευρεία χρήση της τεχνολογίας. Βέβαια, πρέπει να υπογραμμίσω και τον θετικό ρόλο που έχει το κράτος στην καλλιέργεια και τη διατήρηση αυτής της κουλτούρας, με τις υποβοηθητικές ενέργειές του και τα κίνητρα που παρέχει (κυρίως φορολογικά) εδώ και πολλά χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι η ελληνική και κυπριακή αγορά υστερούν, τόσο στη νοοτροπία που επικρατεί ανάμεσα στον κόσμο, σε σχέση με τα θέματα αυτά, όσο και στις κρατικές πρωτοβουλίες που θα υποβοηθούσαν την κατάσταση και θα συνέτειναν προς τη μεταρρύθμιση του τομέα. Για αυτόν τον λόγο, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως εταιρεία η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί στις συγκεκριμένες αγορές είναι,  υπό μία έννοια, πιο σύνθετη από αυτήν που αντιμετωπίζει μια άλλη εταιρεία σε μια πιο προηγμένη αγορά: δηλαδή, δεν απαιτείται απλώς να αναπτύξει και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που προσφέρει (μέσω των οποίων θα ανταγωνιστεί στην αγορά), αλλά και να «εκπαιδεύσει» και να πείσει για αυτήν καθαυτήν την αναγκαιότητα ύπαρξης (και αξιοποίησης από το κοινό) τέτοιων προϊόντων.

Είναι πεποίθησή μας, όμως, πως ήρθε η ώρα να τεθούν αυτά τα θέματα προς δημόσια συζήτηση γιατί, απλά, τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα. Εύχομαι η παρουσία μας να βοηθήσει – έστω σε κάποιον μικρό βαθμό – στην ανάπτυξη του κλάδου των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και στην ελληνική αγορά.

4) Τι προγράμματα προσφέρετε και ποια τα βασικά πλεονεκτήματά τους;

Στις τρεις δεκαετίες επιτυχημένης πορείας της, η ANCORIA εξειδικεύεται στην παροχή πρωτοποριακών αποταμιευτικών, επενδυτικών και συνταξιοδοτικών υπηρεσιών, που στόχο έχουν να προωθήσουν τον έγκαιρο οικονομικό προγραμματισμό (financial planning) ιδιωτών και επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δύο λύσεων που προσφέρει: το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Ancoria Pension Plan το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και το Ancoria Life Policy το οποίο αποτελεί ατομικό εργαλείο αποταμίευσης και επένδυσης για ιδιώτες πελάτες.

Στην ελληνική αγορά, όπως και στην κυπριακή, αιχμή του δόρατος των εργασιών μας αποτελεί το Ancoria Pension Plan, ένα καινοτόμο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους, που επιθυμούν να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μια σύγχρονη, ευέλικτη και πρακτική λύση νέας γενεάς.

Το Ancoria Pension Plan δίνει τη δυνατότητα στο κάθε «μέλος» (δηλαδή στον κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στο πρόγραμμα) να καθορίζει από μόνο του την ατομική του επενδυτική πολιτική, βάσει του επενδυτικού προφίλ που του ταιριάζει, αλλά και την ευελιξία να μεταβάλλει αυτήν την επενδυτική πολιτική. Το μέλος επιλέγει (ένα ή περισσότερα) από μια σειρά εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών ταμείων, τα οποία ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις συνταξιοδοτικές του ανάγκες, και τα οποία χαρακτηρίζονται από παγκόσμια διασπορά επενδύοντας το κεφάλαιό τους αποκλειστικά στο εξωτερικό, χωρίς καμία έκθεση σε ελληνικό ή κυπριακό επενδυτικό ρίσκο (no local bias). Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η θεματοφυλακή των υπηρεσιών μας πραγματοποιείται σε συνεργασία με έγκριτους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Επιπλέον, οι καταρτισμένοι επαγγελματίες μας προσφέρουν υπεύθυνη υποστήριξη και άρτια εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή.

Παράλληλα με την εξειδικευμένη, επενδυτική διαχείριση των κεφαλαίων, το πρόγραμμα διεκπεραιώνει, για λογαριασμό της εταιρείας, όλες εκείνες τις χρονοβόρες εργασίες (λογιστικές, διοικητικές και κανονιστικές απαιτήσεις) που ο σωστός χειρισμός των συνταξιοδοτικών θεμάτων απαιτεί.
Τα παραπάνω πλαισιώνουν ελκυστικά φορολογικά οφέλη, τόσο για τα μέλη όσο και την εταιρεία. Η προσήλωση μας στην ευρεία χρήση τη τεχνολογίας διασφαλίζεται μέσα από την πρωτοποριακή διαδικτυακή υπηρεσία Ancoria OnLine που παρέχει πλήρη και συνεχή ενημέρωση σε όλους τους πελάτες. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, τόσο ο εργοδότης όσο κι ο εργαζόμενος μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση για παρακολούθηση του υπολοίπου των λογαριασμών τους, μεταβολές στην επενδυτική πολιτική τους ανά πάσα στιγμή, εκτύπωση διάφορων υποστηρικτικών εντύπων και πολλές άλλες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη, όμως, σημασία δίνουμε και στην πλήρη διαφάνεια, τόσο όσο αφορά στις επενδυτικές μας επιλογές – με τους πελάτες μας να γνωρίζουν επακριβώς, 
μέσω της ιστοσελίδας μας, πού είναι τοποθετημένα τα επενδυτικά μας ταμεία – όσο και στις χρεώσεις μας, που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

5) Σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε και σε άλλη χώρα εκτός Κύπρου και Ελλάδας μελλοντικά;

Από την έναρξη λειτουργίας της ANCORIA η σταθερή ανάπτυξη των εργασιών της προήλθε από ένα διεθνές πελατολόγιο, με κύριο άξονα τη σουηδική αγορά όπου η εταιρεία εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες πελατών.

Παράλληλα, από το 2015 επικεντρωθήκαμε στην κυπριακή αγορά όπου ήδη έχουμε εδραιωθεί ως ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός πάροχος ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, με το μερίδιο αγοράς μας, κατά το 2018, να υπερβαίνει το 85%. Η νέα πρόκληση δεν άργησε να έρθει, με την προεργασία για διείσδυση στην αγορά της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Στις αρχές του Ιουνίου, σε μια εκδήλωση στο Ζάππειο, ανακοινώθηκε επίσημα η παρουσία του οργανισμού μας και στην ελληνική αγορά, υπό το καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του οργανισμού μας αποτελεί η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία καθώς και ο υψηλός δείκτης φερεγγυότητας Solvency II που ανέρχεται σήμερα στο 255%, κατατάσσοντας την ANCORIA INSURANCE ανάμεσα στις πιο υγιείς και κεφαλαιακά θωρακισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι οι κατακτήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα μεθοδικότητας, σύνεσης και μελέτης, σε όλο το φάσμα των κινήσεών μας όλα αυτά τα χρόνια, στους τομείς τόσο της οργανωτικής ανάπτυξης όσο και των στρατηγικών επιλογών μας. Η δραστηριοποίηση σε νέες αγορές είναι πάντα πιθανή, ιδιαίτερα στην περίπτωση εταιρειών με διεθνή προσανατολισμό και κουλτούρα, όπως εμείς, αλλά, για την ώρα, η σωφροσύνη πιστεύουμε επιβάλλει την κατοχύρωση και ισχυροποίηση των πρόσφατων κατακτήσεων στις αγορές που ήδη λειτουργούμε προτού εξετάσουμε άλλες αγορές.