Χρυσές μπίζνες για τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων

Newsroom
Μοιράσου το
Χρυσές μπίζνες για τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων αποτιμήθηκε σε 993,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Χρυσές μπίζνες αναμένεται να κάνουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων καθώς το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 1782,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 και να καταγράψει σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,71% από το 2022 έως το 2030.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Precedence Research, οι βιώσιμες πρακτικές αποτελούν το επίκεντρο των σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων. Τα αστικά, βιομηχανικά και επικίνδυνα σκουπίδια αντιμετωπίζονται όλα μέσω της διαχείρισης απορριμμάτων ενώ τα οικιακά απόβλητα και τα μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται σε πόλεις ναφέρονται συλλογικά ως αστικά απόβλητα.

Με βάση τον τύπο αποβλήτων, ο τομέας των ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι ο κορυφαίος τομέας και αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αγορά διαχείρισης αποβλήτων. Το περιβάλλον και ακόμη και η ανθρώπινη υγεία κινδυνεύουν σοβαρά από τα αυξανόμενα επίπεδα ηλεκτρονικών απορριμμάτων, τα χαμηλά επίπεδα συλλογής, την ακατάλληλη διάθεση και επεξεργασία αυτών των σκουπιδιών. Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλείται επίσης από την ακατάλληλη επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα έχουν εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα, καθώς παράγονται σε τόσο μεγάλες ποσότητες και περιέχουν τόσο πολύτιμα όσο και επιβλαβή συστατικά. Η παγκόσμια αγορά προσωπικών υπολογιστών (PC) απέχει ακόμα πολύ από το επίπεδο κορεσμού ενώ το μέσο προσδόκιμο ζωής ενός υπολογιστή μειώνεται γρήγορα, γεγονός που συμβάλλει στην ταχεία ανάπτυξη αυτής της ροής απορριμμάτων.

Με βάση τον τύπο υπηρεσίας, ο τομέας των ΧΥΤΑ αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρακολούθησης το επόμενο διάστημα. Η παγκόσμια αύξηση των χωματερών μπορεί να αποδοθεί ως επί το πλείστον στην αύξηση της αστικοποίησης και των ρυθμών αύξησης του πληθυσμού. Η ζήτηση για βιομηχανικά αγαθά και υλικά αυξάνεται παράλληλα με την πληθυσμιακή επέκταση και την αστικοποίηση. Τα απόβλητα αυξάνονται επίσης ανάλογα με την αυξανόμενη ζήτηση.

Λαμβάνοντας ως βασική παράμετρο τον τελικό χρήστη, αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων που παράγονται αυτές τις μέρες έχει αυξηθεί σημαντικά. Λόγω του σύχρρονου τρόπου ζωής, οι πολίτες καταναλώνουν περισσότερα συσκευασμένα τρόφιμα, τα οποία αυξάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων.Ως αποτέλεσμα αυτού, τα οικιακά σκουπίδια, τα οποία αποτελούνται κυρίως από συσκευασίες, πλαστικές σακούλες και κουτιά συσκευασίας τροφίμων, αυξάνονται συνεχώς.

Ποιες είναι οι ευκαιρίες της αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής, οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να προβλέψουν ότι θα επωφεληθούν από την αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού και της κυβέρνησης για τις λύσεις και την αυξανόμενη ζήτηση για ανάπτυξη λύσεων απόβλητα σε ενέργεια. Τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια μετατρέπονται σε χρησιμοποιήσιμους τύπους ενέργειας χρησιμοποιώντας τεχνολογία απόβλητα σε ενέργεια.
Τα απόβλητα θερμαίνονται κατά την καύση, δημιουργώντας υπέρθερμο ατμό που τροφοδοτεί τους στροβιλογεννήτριες για να παράγουν ενέργεια. Τα απόβλητα στα ενεργειακά συστήματα προσφέρουν μια πολύτιμη πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ικανότητά τους να μετατρέπουν τα απόβλητα σε τέφρα μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους σήμερα, μειώνοντας την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές έως και 90%.

Ποιες είναι οι προκλήσεις της αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων

Η δημιουργία ενός καθαρού ρεύματος ανακτημένου υλικού αποτελεί το βασικό πρόβλημα ανακύκλωσης πλαστικών.

Το κόστος της ανακύκλωσης πλαστικού είναι πιο ακριβό από την κατασκευή νέου πλαστικού. Τα πετροχημικά όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι οι κύριες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή παρθένων πλαστικών. Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο είναι το ανακυκλωμένο πλαστικό είδος (PET).

Τα πλαστικά PET δεν έχουν διαρκή αξία, αλλά μπορούν να ανακυκλωθούν για να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή άλλων προϊόντων, όπως νέα δοχεία και ενδύματα fleece. Κατά την κατασκευή πλαστικών προϊόντων, προστίθενται διάφορα πρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων πληρωτικών και χρωστικών. Όταν προστίθεται κάτι στο πλαστικό, οι εταιρείες ανακύκλωσης συχνά το αγνοούν, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην ανακύκλωση πλαστικών προϊόντων. Στην ανάκτηση ενέργειας μέσω διαφόρων θερμοχημικών διεργασιών, ο διαχωρισμός του πλαστικού από διάφορα ρεύματα αποβλήτων είναι μια διαδικασία πρόκλησης.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων

Βασικό πρόβλημα στην αγορά διαχερίσης απορριμμάτων αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστική υποδομή για τη συλλογή και τον διαχωρισμό των σκουπιδιών. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων είναι η διαδικασία διαχωρισμού ξηρών και υγρών αποβλήτων, η οποία καθιστά δυνατές άλλες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων όπως η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση και η αποτέφρωση. Σύμφωνα με την έρευνα, μείωση των απορριμμάτων υγειονομικής ταφής και τελικά η παύση της μόλυνσης του αέρα, του νερού και της γης είναι οι βασικοί στόχοι. Για την ανακύκλωση σκουπιδιών και πλαστικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων όπως χαρτί, μέταλλα και προϊόντα ξύλου, είναι απαραίτητο να συλλέγονται και να διαχωρίζονται σωστά τα απόβλητα.

Οι δήμοι και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριμμάτων αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο από την ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων. Ο πληθυσμός που ζει κοντά σε ένα μολυσμένο περιβάλλον ή σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων. Δερματικά εξανθήματα, λοιμώξεις, αναπνευστικές διαταραχές, προβλήματα ανάπτυξης, ακόμη και αναπαραγωγικά προβλήματα μπορούν όλα να προκύψουν από την έκθεση σε απόβλητα που υπόκεινται σε ακατάλληλη διαχείριση. Τα ανεπτυγμένα κράτη έχουν δημιουργήσει αποτελεσματικά συστήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, επιτρέποντας την αποτελεσματική επεξεργασία των σκουπιδιών και διασφαλίζοντας ότι παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα μέσω της ανακύκλωσης.

Σημειώνεται ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων αποτιμήθηκε σε 993,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πώς η Τήλος βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου στη διαχείριση αποβλήτων

Στην επόμενη φάση περνάει η εθνική στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων

Κονδύλια 1,5 δισ. από την ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων - Στοίχημα και ευκαιρία για την κυκλική οικονομία

Όλες οι ειδήσεις

23:56

Ουκρανία: Ρωσικό πλοίο που μεταφέρει κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά αγκυροβόλησε στη Συρία

23:41

ΕΟΔΥ: Πού θα κάνετε δωρεάν τεστ Covid-19 την Παρασκευή 19/8

23:37

ΠΟΥ: Συστήνεται η χρήση του εμβολίου της Valneva κατά της COVID-19

23:22

Ουκρανία: Εκρήξεις κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία

23:10

Μικρά κέρδη στην Wall Street, εν αναμονή των αυξήσεων στα επιτόκια των ΗΠΑ

22:55

Πέντε νεκροί, πολλοί τραυματίες από σφοδρή θύελλα στην Αυστρία

22:39

Ρωσία: Στις φλόγες παραδόθηκε αποθήκη πυρομαχικών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

22:21

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανασυγκροτήθηκε το Δ.Σ. - Η σύνθεση του

22:11

Ζελένσκι: Αρνείται ειρηνευτικές συζητήσεις μέχρι να αποχωρήσουν οι ρωσικές δυνάμεις από την Ουκρανια

22:03

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό

21:51

Γερμανία: 7 στους 10 πολίτες έχουν μειώσει τη χρήση ενέργειας - 2 στα 3 νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες

21:34

Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο του ΜΟΔ οι 12 κατηγορούμενοι της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού

21:31

Ιταλία - Δημοσκόπηση: Τα γκάλοπ προαναγγέλλουν σκληρή μάχη - «Φαβορί» η συντηρητική συμμαχία

21:22

Αλγερία: Στους 37 οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές - Πάνω από 180 οι τραυματίες

21:13

Φινλανδία: Η πρωθυπουργός θα κάνει τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών μετά το βίντεο από ένα πάρτυ

21:01

Νέες απώλειες για τον χρυσό - Σε χαμηλό 3 εβδομάδων

20:59

Βενετία: Πρόστιμα 1.500 ευρώ σε τουρίστες που σέρφαραν με μηχανοκίνητες σανίδες στο Μεγάλο Κανάλι

20:48

Μπούλαρντ (Fed): Πρώιμο να σκεφτόμαστε χαμηλότερα επιτόκια

20:39

Βουλγαρία: Εκτίμηση για αύξηση 50% των ξένων τουριστών φέτος το καλοκαίρι σε ετήσια βάση

20:26

ΗΠΑ: Πολίτες σημαδεύουν με λέιζερ πιλότους αεροπλάνων - Πάνω από 9.000 περιστατικά το 2021

20:16

Πυροσβεστική: Συνολικά 39 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

20:11

DW: Η Γερμανία αναζητά εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο

20:01

Οι θεσμοί επιστρέφουν στην Αθήνα το Φθινόπωρο για την εκτός Ενισχυμένης Εποπτείας αξιολόγηση – Τα ραντεβού και ο Προϋπολογισμός

19:47

ΗΠΑ: Προς συμφωνία με την Bavarian Nordic για εμβόλια κατά της ευλογιάς των πιθήκων

19:29

Γερμανία: Η Shell μειώνει την παραγωγή διυλιστηρίου λόγω της χαμηλής στάθμης του Ρήνου

19:15

Μπαράζ υπερπτήσεων τουρκικών F-16 πάνω από ελληνικά νησιά - Συνολικά 80 παραβιάσεις

19:08

Ουκρανία: Ο ΟΗΕ ζητά αποστρατικοποίηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

19:02

Μιχαηλίδου: Η ισότιμη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους νησιώτες μας είναι καθήκον και υποχρέωσή μας

18:52

ΟΛΘ: Επεκτείνει τις συνδυασμένες μεταφορές στη Νις της Σερβίας

18:51

Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές, στον απόηχο των ανακοινώσεων της Fed