Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.E. (ΚΟ)

1,230€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2022-01-21
 • Υψηλό Ημέρας 1.35
 • Χαμηλό Ημέρας 1.11
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.23
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 65379592.2
 • Αριθμος Μετοχών 53154140
 • Κωδ. ISIN GRS111003026
 • BBGID BBG000BGGRL1
 • Κλάδος Τρόφιμα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,2201,230-0,812.0364499
30 Ημέρες1,1401,310-0,81986.2544457.878
3 Μήνες1,0101,31012,84992.8405919.416
6 Μήνες1,0101,310-5,381.001.302969.561
12 Μήνες0,9252,200-12,141.044.2642495.174
2022-01-21 | 19:10:32
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Έκθεση αποτίμησης

Δείτε την έκθεση αποτίμησης.

Έκθεση αποτίμησης
2022-01-21 | 19:09:56
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
2022-01-04 | 17:19:45
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣH ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛH ΤΗΣ Ε.Κ.

Άγιος Στέφανος, 04 Ιανουαρίου 2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Σε συνέχεια της από 3.1.2022 επιστολής της Επιστολής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου για τη μεταβολή του ελέγχου στην Chipita Foods Α.Ε. και στην εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής «Εταιρεία»), η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://nikas.gr/el/anakoinwseis-xa).

 

ΑΠΑΝΤΗΣH ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛH ΤΗΣ Ε.Κ.
2022-01-04 | 09:03:14
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

    Άγιος Στέφανος, 04 Ιανουαρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία «KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED» και τον κο. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Στις 3.1.2022, η CRYRED INVESTMENTS LIMITED, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, αγόρασε και απέκτησε το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η Competrol Establishment Cyprus Limited στην Chipita Foods Α.Ε. (εφεξής η «Chipita Foods»), μέσω της οποίας η Competrol Establishment και η Competrol Establishment Cyprus Limited ασκούσαν έμμεσο έλεγχο στο 95,05% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, κατέχει άμεσα την CRYRED INVESTMENTS LIMITED. Ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος κατέχει άμεσα την KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED. Πέραν των ανωτέρω, δεν επήλθε κάποια άλλη μεταβολή.

Ως αποτέλεσμα, η πλήρης αλυσίδα των οντοτήτων μέσω των οποίων ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος κατέχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία είναι η εξής:

 

Όνομα/Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος

95,05%

__

95,05%

KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED

95,05%

__

95,05%

CRYRED INVESTMENTS LIMITED

95,05%

__

95,05%

Chipita Foods S.A.

95,05%

__

95,05%

Chipita Holdings Limited

95,05%

__

95,05%

Givenrise Investments Limited

95,05%

__

95,05%

 

Ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος είναι ο μοναδικός μέτοχος της KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED. Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED είναι η μοναδικός μέτοχος της CRYRED INVESTMENTS LIMITED. Η CRYRED INVESTMENTS LIMITED κατέχει άμεσα ποσοστό 91.514% των δικαιωμάτων ψήφου στην Chipita Foods. Η Chipita Foods είναι η μοναδικός μέτοχος της Chipita Holdings Limited, η οποία με τη σειρά της είναι η μοναδικός μέτοχος της Givenrise Investments Limited. Η Givenrise Investments Limited κατέχει άμεσα ποσοστό 95,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

 

Συνολικά, ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος ελέγχει έμμεσα ποσοστό 95,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

 

Κατόπιν τούτου, πληρώθηκαν οι όροι για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει. Η υποβολή της δημόσιας πρότασης θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
2022-01-04 | 08:55:58
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

    Άγιος Στέφανος, 04 Ιανουαρίου 2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία «Competrol Establishment», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Στις 3.1.2022, η Competrol Establishment Cyprus Limited, η οποία τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο της Competrol Establishment, πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Chipita Foods Α.Ε. (εφεξής η «Chipita Foods»). Ως αποτέλεσμα της ως άνω συναλλαγής, η Competrol Establishment και η Competrol Establishment Cyprus Limited έπαυσαν να κατέχουν έμμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Κατά την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 3.1.2022, συνήφθη μεταξύ της Competrol Establishment Cyprus Limited και της Givenrise Investments Limited συμφωνία για την απόκτηση δικαιώματος αγοράς («call option»), δυνάμει της οποίας η Competrol Establishment Cyprus Limited απέκτησε το δικαίωμα να ασκήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα αγοράς 10.000.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 18,81% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός της περιόδου που αρχίζει στις 30 Ιουνίου 2023 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2028 (περιλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης).

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
2021-12-29 | 17:43:55
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος

Δείτε την ανακοίνωση διάθεσης  Πληροφοριακού Σημειώματος.

Ανακοίνωση διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος
Πληροφοριακό Σημείωμα
2021-12-29 | 12:43:50
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2021-12-23 | 17:31:52
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Α.Ε.

Άγιος Στέφανος, 23/12/2021

 

Δελτιο Τυπου

ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Α.Ε.

 

Η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι στις 23/12/2021 υπεγράφη η εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της λεωφόρου Αθηνών 77, με αριθμό ΓΕΜΗ: 134189901000 και Α.Φ.Μ. 800652330, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

 

Το συνολικό τίμημα ανήλθε στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ (€15.231.213), εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμφωνητικού αγοράς μετοχών και χρηματοδοτήθηκε με μακροπρόθεσμο δανεισμό.

 

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ είναι η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων.

 

Η ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ είναι ιδιοκτήτης και εκμισθωτής του ακινήτου επί του οποίου ευρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

 

Σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 2020, η ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ δεν απασχολούσε προσωπικό, είχε μετοχικό κεφάλαιο €144.000, καθαρή θέση €17.458.285 και μηδενικό δανεισμό.

 

Με την εξαγορά αυτή το ακίνητο του Αγίου Στεφάνου περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ομίλου ΝΙΚΑΣ, ο οποίος έχει πλέον την πλήρη δυνατότητα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών του εγκαταστάσεων.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Άρτεμη Ντούσια

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

τηλ. 210-8187300

fax: 210-6216439

e-mail: [email protected]

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Α.Ε.
2021-12-02 | 10:44:12
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Άγιος Στέφανος, 2 Δεκεμβρίου 2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

Η Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η Εσωτερική Ελέγκτρια της Εταιρείας, κα Ραλού Νικήτα υπέβαλε την παραίτησή της στις 12 Νοεμβρίου 2021.

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου Εσωτερικού Ελεγκτή και θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μόλις ορισθεί νέος Εσωτερικός Ελεγκτής στην Εταιρεία.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
2021-12-01 | 17:27:32
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Αγιος Στέφανος, 01 Δεκεμβρίου 2021

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, την οποία έλαβε από την εταιρεία «Competrol Establishment» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

 

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης κοινής διάσπασης της εταιρείας «CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», στις 30.11.2021, με τη σύσταση δύο νέων εταιρειών, ήτοι της εταιρείας «Chipita Global A.E.» και της εταιρείας «Chipita Foods A.E.» (εφεξής η «Chipita Foods»), η Chipita Foods, η οποία τελεί υπό τον απώτατο έλεγχο της εταιρείας «Competrol Establishment», κατέστη μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «Chipita Holdings Limited» (εφεξής η «Chipita Holdings»).

Η Chipita Holdings παραμένει μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «Givenrise Investments Limited», η οποία με τη σειρά της είναι άμεσος μέτοχος της Εταιρείας.

Η εν λόγω μεταβίβαση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Chipita Holdings δεν επέφερε οποιαδήποτε μεταβολή στο συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία «Competrol Establishment» στην Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία «Competrol Establishment» εξακολουθεί να κατέχει έμμεσα ποσοστό 93,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ανακοίνωση
2021-11-30 | 17:15:53
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ.

Αγιος Στέφανος  30 Νοεμβρίου 2021

 

Δελτιο Τυπου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

 

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ, σύμφωνα με την από 09/11/2021 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου 2021 και του Γ΄ Τριμήνου 2021, τα οποία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως :

 

Βασικά μεγέθη κερδοφορίας Εννεαμήνου 2021

 

 • Oι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,8% και ανήλθαν σε €43.448 χιλ. εν σχέσει με €42.675 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €1.620 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε κέρδος €1.511 χιλ. σε σχέση με ζημία €-109 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €1.113 χιλ και ανήλθαν σε κέρδος €294 χιλ. έναντι ζημίας €-819 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.765 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε €3.644 χιλ. σε σχέση με €1.878 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η Eταιρεία βελτίωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της  διατηρώντας σταθερό μερίδιο στην αγορά.

 

Βασικά μεγέθη κερδοφορίας Γ' Τριμήνου 2021

 

 • Oι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,6% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ανήλθαν σε €15.362 χιλ. εν σχέσει με €14.414 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €148 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε €557 χιλ. σε σχέση με €409 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €115 χιλ. και ανήλθαν σε €135 χιλ. έναντι €20 χιλ. κατά την προηγούμενη περίοδο.
 • Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €164 χιλ. εν σχέσει με αυτά του 2020 και διαμορφώθηκαν σε €1.262 χιλ. σε σχέση με €1.098 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

 

Όσον αφορά στις συνέπειες που σχετίζονται με την τρέχουσα υγειονομική κρίση, η μέχρι σήμερα ανοδική  πορεία του Ομίλου από την έναρξη της πανδημίας επιβεβαιώνει τόσο την ανθεκτικότητα του κλάδου τροφίμων έναντι της οικονομικής αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία όσο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί και υλοποιούνται με συνέπεια από τη Διοίκηση. Συνεπώς, παρ' οτι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της.

 

Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών, των τιμών αγοράς Β' υλών και υλικών συσκευασίας, ιδιαίτερα από τον Ιούλιο του 2021 και μετά, επιβάρυναν σε ένα βαθμό τα αποτελέσματα του Γ' Τριμήνου και αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση και στα μεγέθη του τελευταίου τριμήνου. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για μείωση της έκθεσης της στο κύμα των ανατιμήσεων και τη διατήρηση των θετικών της επιδόσεων.

 

Σε πλήρη συνέπεια με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας κατά το Γ Τρίμηνο του 2021 πραγματοποιηθηκαν κεφαλαιουχικές επενδύσεις ύψους €1.750 χιλ και για το εννεάμηνο 2021 συνολικά €4.163 χιλ.

 

Τον Σεπτέμβριο 2021 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ» ύψους € 8.904.019,20 η οποία έγινε κατά

€ 6.628.581,20 με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατά € 2.275.438,00 με μετρητά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή δανεισμού. Ετσι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε ισόποσα.

 

  

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Άρτεμις Ντούσια

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

τηλ. 210-8187300

fax: 210-6216439

e-mail:  [email protected]

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ.