Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.E. (ΚΟ)

1,220€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 11:56:31 - 2021-09-24
 • Υψηλό Ημέρας 1.34
 • Χαμηλό Ημέρας 1.1
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.22
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 1,10€
 • Πώληση 1,26€
 • Κεφαλαιοποίηση 64848050.8
 • Αριθμος Μετοχών 53154140
 • Κωδ. ISIN GRS111003026
 • BBGID BBG000BGGRL1
 • Κλάδος Τρόφιμα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,2201,2200,00000
30 Ημέρες1,1201,280-3,176.37619328
3 Μήνες1,1201,3201,6712.08459224
6 Μήνες0,9252,200-12,8649.929175546
12 Μήνες0,9252,200-21,0859.025222324
2021-09-15 | 17:31:39
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση για τη συμμετοχή της εταιρείας στην ΑΜΚ της θυγατρικής εταιρείας«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμψηφισμό χρέους και με μετρητά

¶γιος Στέφανος, 15/09/2021

 

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμψηφισμό χρέους και με μετρητά.

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 23/07/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»), άσκησε νομίμως και εμπροθέσμως το δικαίωμα προτίμησης με την από 09/09/2021 επιστολή της. Η καταβολή της εισφοράς της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έλαβε χώρα με συμψηφισμό χρέους της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ συνολικού ποσού 6.628.581,20 Ευρώ μειώθηκε κατά το ποσό των 4.897.210,56 Ευρώ.

Στις 13/09/2021 εξέπνευσε η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και οι λοιποί μέτοχοι δεν συμμετείχαν στην αύξηση. Κατόπιν τούτου, την 15/09/2021, το διοικητικό συμβούλιο της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αποφάσισε να διαθέσει τις αδιάθετες μετοχές στην Εταιρεία, η οποία προτίθεται να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης κατά 1.731.370,64 Ευρώ με συμψηφισμό χρέους και κατά 2.275.438,00 Ευρώ με μετρητά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για τον οποίο έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις από την Εταιρεία.

Μετά από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η Εταιρεία θα κατέχει 22.214.803 μετοχές επί συνόλου 22.622.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 98,2%.

 

 

 

 

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή της εταιρείας στην ΑΜΚ της θυγατρικής εταιρείας«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμψηφισμό χρέους και με μετρητά