ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

0.55€
Μεταβολή -1.79%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2022-01-21
 • Υψηλό Ημέρας 0.725
 • Χαμηλό Ημέρας 0.392
 • Άνοιγμα 0.555
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.56
 • Όγκος 4.830
 • Τζίρος 2670.75
 • Αγορά 0,55€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 5400653.5
 • Αριθμος Μετοχών 9819370
 • Κωδ. ISIN GRS374003002
 • BBGID BBG000CFYYN5
 • Κλάδος Διαφοροποιημένα Υλικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,5200,6155,7797.41813911.490
30 Ημέρες0,4700,61510,89112.9812103.108
3 Μήνες0,4320,6157,84175.2914271.532
6 Μήνες0,4320,6407,84384.1719371.678
12 Μήνες0,3040,71038,191.196.4952.5142.461
2021-12-22 | 13:27:18
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BAU MARKET A.E

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. , στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού και των μετόχων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει των από 16/12/2021 και από 20/12/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγχώνευση  με απορρόφηση της  θυγατρικής της εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. , στην οποία κατέχει το 100% των μετοχών,   και ενέκρινε το από 20/12/2021  Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)  το οποίο στις  22/12/2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2756810.

 Η εν λόγω συγχώνευση θα  συντελεστεί  σύμφωνα  (α) Τις διατάξεις των άρθρων 7-21,  35 και 39-41 του Ν.4601/2019 όπως ισχύει, και (β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της απορροφωμένης εταιρείας,  με ημερομηνία 31.12.2021, και  με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της συγχωνευομένης εταιρείας, με  τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφωμένης.   Η οριστική κατάρτιση του ΣΣΣ  δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιριών κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, δυνάμει της ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019.

 Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο της εταιρείας www.mathios.com

 

Άγιος Ιωάννης Ρέντης  22 /12/2021

 

2021-12-14 | 12:22:09
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - Περί παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»   και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»  με αριθμό   ΓΕΜΗ       44347007000, ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  101 του Ν. 4548.2018, ότι στην συνεδρίαση της    10ης  Δεκεμβρίου 2021 διαπιστώθηκε η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών του      άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018 που δίνεται σε μετόχους της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, για να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την Παροχή Ειδικής Άδειας, προκειμένου η  εταιρεία να αγοράσει από τους κ.κ. Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου και Δημήτριο Μαθιό του Νικολάου  και από έκαστο αυτών  3.197 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας   2,55  ευρώ ανά μετοχή έναντι τιμήματος ενός λεπτού ανά μετοχή, ήτοι  να αγοράσει 6.394 μετοχές με συνολικό τίμημα 639,4 ευρώ, -  της  θυγατρικής της εταιρείας-    με την επωνυμία «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.»  ούτως ώστε μετά την παραπάνω αγορά η εταιρεία να κατέχει πλέον το 100% των μετοχών της θυγατρικής της,  όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από  15/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού  της Συμβουλίου, το  οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2724159 στις 29.11.2021.

2021-11-30 | 12:27:28
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021 (Ορθή Επανάληψη)
2021-11-29 | 16:27:47
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021