ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

0,570€
Μεταβολή 1.79%
Τελ. ενημ: 11:50:41 - 2021-09-20
 • Υψηλό Ημέρας 0.74
 • Χαμηλό Ημέρας 0.4
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.57
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,53€
 • Πώληση 0,56€
 • Κεφαλαιοποίηση 5597040.9
 • Αριθμος Μετοχών 9819370
 • Κωδ. ISIN GRS374003002
 • BBGID BBG000CFYYN5
 • Κλάδος Διαφοροποιημένα Υλικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,5400,575-0,8716.400251.800
30 Ημέρες0,5000,6400,88111.9072492.868
3 Μήνες0,4900,660-16,18298.2907212.607
6 Μήνες0,3100,71057,46940.8861.8303.883
12 Μήνες0,2700,71046,911.216.8572.4902.338
2021-08-30 |
Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής (ΜΑΘΙΟ)
Από 30/08/2021, και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» (GRS374003002) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία €0,50 (από €0,69) ανά μετοχή.
2021-08-26 | 17:35:08
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση

της ονομαστικής αξίας της μετοχής

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.865.680,30 Ευρώ. με  μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από  εξήντα εννέα λεπτά (€0,69) σε πενήντα λεπτά του Ευρώ (€0,50), προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

 

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.909.685 Ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 (κοινές ονομαστικές) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την ΑΔΑ: ΨΝ8Τ46ΜΤΛΡΕΨ9 Αριθ. Πρωτ.: 83077 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της

26/08/2021 ενημερώθηκε για την  μείωση, της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 30/08/2021 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία,

0,50 Ευρώ ανά μετοχή.