Μύλοι Λούλη Α.Ε.(ΚΟ)

2.82€
Μεταβολή -1.4%
Τελ. ενημ: 11:38:21 - 2021-06-16
 • Υψηλό Ημέρας 3.7
 • Χαμηλό Ημέρας 2.02
 • Άνοιγμα 2.88
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.86
 • Όγκος 1.300
 • Τζίρος 3694.8
 • Αγορά 2,80€
 • Πώληση 2,82€
 • Κεφαλαιοποίηση 48279189.6
 • Αριθμος Μετοχών 17120280
 • Κωδ. ISIN GRS117123000
 • BBGID BBG000BVP215
 • Κλάδος Τρόφιμα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,8002,940-1,3818.00310825.642
30 Ημέρες2,5403,1207,521.508.9842.568190.751
3 Μήνες2,5003,12011,721.769.8793.24181.430
6 Μήνες2,3203,1208,332.001.2274.09146.057
12 Μήνες2,3203,1204,382.165.8214.82323.786
2021-06-02 | 14:26:27
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

Επισυνάπτουμε την Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2021
2021-06-01 | 16:47:14
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2020

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει προς τους μετόχους σύμφωνα με τo άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 1ης  Ιουνίου 2021, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.027.216,80 ευρώ (0,06 ανά μετοχή) από τα κέρδη χρήσης του 2020.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, (ήτοι 0,003 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το καθαρό ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε 0,057 ευρώ ανά μετοχή

Από την 03.06.2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την 04.06.2021 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 10 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1.Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA BANK.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK» θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 10 Ιουνίου 2022).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210 4090165.

2021-06-01 | 16:10:09
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Επισυνάπτουμε την Ανακοίνωση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμού του Προέδρου της

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου της
2021-06-01 | 15:52:34
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση για την αλλαγή σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2021-06-01 | 15:27:35
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτουμε την Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2021
2021-05-11 | 15:36:46
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-05-11 | 14:09:22
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2020.


Πέμπτη 03/06/2021:
Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2020.


Παρασκευή 04/06/2021:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2020 (record date).


Πέμπτη 10/06/2021

Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2020.


Η διανομή Μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

2021-04-19 | 15:38:04
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021, το οποίο έχει ως εξής:


Τρίτη 27/04/2021:
Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.loulismills.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης.


Τρίτη 01/06/2021:
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2020.


Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.