Ο Κέκροψ Ξενοδ.Τουριστ. Οικι

1.838€
Μεταβολή -0.22%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 2.39
 • Χαμηλό Ημέρας 1.29
 • Άνοιγμα 1.802
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.842
 • Όγκος 2.344
 • Τζίρος 4303.168
 • Αγορά 1,84€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 36399998.292
 • Αριθμος Μετοχών 19804134
 • Κωδ. ISIN GRS070003009
 • BBGID BBG000BYVP02
 • Κλάδος Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,8021,900-1,5022.5491558.380
30 Ημέρες1,7141,900-2,34274.8291.19821.545
3 Μήνες1,7143,340-39,141.771.8937.72862.788
6 Μήνες1,7143,400-27,063.023.86115.41963.509
12 Μήνες1,4703,40017,076.037.55233.98858.045
2021-06-07 | 16:28:09
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Ορθή Επανάληψη)
2021-06-01 | 12:54:45
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
2021-05-31 | 12:21:53
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία  "Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την παραίτηση του κ. Αγγελή Παππά και την εκλογή του κ. Σταύρου Φαφλιού, ως προσωρινά ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 27.5.2021 απόφασή του, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δημήτριος Αντωνάκος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στυλιανός Αλεξόπουλος, του Λάμπρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος.

ΜΕΛΗ :

Ιωάννης Σχοινάς, του  Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος.

Ηλιάνα Κυρτάτα  του Ιωάννη,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σταύρος Φαφαλιός του Ηλία Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τετραετής δηλ. έως την 15.02.2025,  η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2021-05-31 | 12:20:19
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Η εταιρεία με την επωνυμία  "Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 27.05.2021,  αντικατέστησε το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αγγελή Παππά  με τον κ. Σταύρο Φαφαλιό του Ηλία, προσωρινά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Έτσι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελείται από τους κ.κ. : Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη,  Σταύρο Φαφαλιό του Ηλία  και Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, αντικατέστησε τον παραιτηθέντα κ. Αγγελή Παππά με τον κ. Σταύρο Φαφαλιό στην Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

2021-05-20 | 17:47:18
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - Ανακοίνωση Απόφασης Αρείου Πάγου

Δείτε την Ανακοίνωση της ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ

Ανακοίνωση Απόφασης Αρείου Πάγου
2021-05-14 | 17:37:26
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Δείτε το Δελτίο Τύπου της ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020
2021-04-28 | 17:07:22
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών :

 • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 2020 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.
 • Ενημέρωση των Αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 με σχετικό Δελτίο Τύπου: Παρασκευή, 14 Μαϊου 2021.

       • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

H Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.