ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡ. ΞΥΛΟΥ

 • Άνοιγμα 0,000
 • Υψηλό 1,040
 • Όγκος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Κλείσιμο 0,950
 • Χαμηλό 0,855
 • Τζίρος 0,000
 • Πώληση 0,95€
 • Κεφαλαιοποίηση 12.350.000,000
 • Αριθμος Μετοχών 13.000.000
 • Πράξεις 0

Ανακοινώσεις

2024-05-24 | 17:35:50
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2024