ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡ. ΞΥΛΟΥ

0,535€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 10:39:22 - 2021-06-14
 • Υψηλό Ημέρας 0.64
 • Χαμηλό Ημέρας 0.428
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.535
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,52€
 • Πώληση 0,64€
 • Κεφαλαιοποίηση 6955000
 • Αριθμος Μετοχών 13000000
 • Κωδ. ISIN GRS373173004
 • BBGID BBG000BLW1M8
 • Κλάδος Άλλα Οικοδομικά Υλικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,4300,54017,329.30738969
30 Ημέρες0,3720,54043,8215.070126318
3 Μήνες0,3400,54028,6149.882287376
6 Μήνες0,2700,54018,89104.497531354
12 Μήνες0,2700,54078,33122.653693196
2021-06-09 | 09:02:59
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής το «ΠΛΑΙΣΙΟ») για τη μεταβίβαση, έως την 31.12.2021, του ακινήτου της Εταιρίας που βρίσκεται στη θέση ΛΟΥΤΣΑ εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, συνολικής έκτασης 16.402,82 τμ., μετά του επ' αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ., αντί συνολικού τιμήματος  δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €).

Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση του ακινήτου, η Εταιρία προέβη στην εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου στην άνω εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ, προκειμένου το τελευταίο να προχωρήσει στην άμεση αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου.

2021-06-08 | 12:10:17
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δείτε την Πρόσκληση

Πρόσκληση
2021-04-29 | 13:31:46
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

1)      Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 2020 και των Εκθέσεων που ακολουθούν αυτής, την Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

2)      Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

 

Δεν θα υποβληθεί πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διανομή μερίσματος, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η ΑΚΡΙΤΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ως άνω ημερομηνιών, αφού προβεί σε εκ νέου έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

2021-04-27 | 15:25:06
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της AKRITAS το 2020

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) που σε παγκόσμιο επίπεδο επηρέασε, και ακόμη επηρεάζει, δραματικά τις οικονομίες των κρατών, με την πορεία των ΑΕΠ για το σύνολο του 2020 να είναι πρωτόγνωρα αρνητική. Στην αντίξοη αυτή συγκυρία η AKRITAS υλοποίησε ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ συνέχισε απρόσκοπτα την εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Στα πλαίσια αυτά ο κύκλος εργασιών της AKRITAS για το 2020 διαμορφώθηκε στα €23,9 εκατ. μειούμενος κατά 16,9% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της Εταιρίας το 1ο τρίμηνο, η πανδημία ανέτρεψε δραστικά την όποια αναπτυξιακή πορεία το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, πορεία που αντιστράφηκε σημαντικά κατά το 2ο εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα για το σύνολο του έτους, η κάμψη σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών, καθώς η έξαρση της πανδημίας δυσχέρανε κατά πολύ τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο, ενώ αντίθετα, οι πωλήσεις των κύριων προϊόντων της (επενδεδυμένων με μελαμίνη) στην Ελληνική αγορά παρουσίασαν μία αρκετά μικρότερη πτώση της τάξης του 4,5%, ενισχύοντας τελικά το μερίδιο αγοράς της Εταιρίας στην Ελληνική επικράτεια.

Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) η Εταιρία παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με κέρδη €2,0 εκατ. έναντι ζημιών €-807χιλ. πέρσι, ενώ και σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA (EBITDA πλέον έκτακτων αποτελεσμάτων και μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων) διαμορφώθηκε σε €1,1 εκατ. έναντι μηδενικής κερδοφορίας το 2019. 

Παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημία, η συνεχής βελτίωση του μείγματος πωλήσεων υπέρ των υψηλής προστιθέμενες αξίας προϊόντων επενδεδυμένης μοριοσανίδας, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας με αξιοποίηση των μέτρων τη Ελληνικής κυβέρνησης, επέφεραν αξιοσημείωτη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας. 

Στην ίδια κατεύθυνση, αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση της ΚΥΑ 34341/5991 τον Σεπτέμβριο του 2020, αναμένεται να επιλύσει ένα χρόνιο ζήτημα, αναφορικά με τις απαιτήσεις που είχε η AKRITAS από τον ΟΑΕΔ, βάσει των ενισχύσεων του Ν. 1767/88. Η διαδικασία που προβλέπεται, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2021 και θα επιδράσει σημαντικά στη ρευστότητα αλλά και την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.

Η πανδημία και οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία. Για όσο διάστημα διατηρείται αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας, οι όποιες προβλέψεις για το μέλλον τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα είναι επισφαλείς, ενώ οι βίαιες προσαρμογές που παρουσιάζονται στις παγκόσμιες αγορές των α' και β' υλών με σημαντικές ανατιμήσεις κατά τους πρώτους μήνες του 2021, δημιουργούν επιπρόσθετη αναταραχή. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου έχοντας ως προτεραιότητα τη δυναμική επιστροφή της σε υψηλά περιθώρια κερδοφορίας, ενώ παρακολουθεί συστηματικά τις συνθήκες της αγοράς εκμεταλλευόμενη τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου των ακινήτων.

Στα πλαίσια αυτά, οι κύριες προτεραιότητες της εταιρίας αποτελούν:

 • Η επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω ανάπτυξης ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας για την αντιμετώπιση των συνθηκών που υφίστανται λόγω του κορωνοϊού (COVID-19)
 • Η περεταίρω ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική Αγορά και αξιοποίηση της προσβασιμότητας σε ξένες αγορές, με συνεχή εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων με νέα χρώματα και επιφάνειες
 • Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές α' και β' υλών
 • Η εστίαση της εταιρίας στη διαφοροποίησή της έναντι του ανταγωνισμού σε επίπεδο τόσο ποιότητας προϊόντος όσο και παρεχόμενων υπηρεσιών/εξυπηρέτησης
Δελτίο Τύπου