Tip of the Day

Βήμα - Βήμα πώς θα βγάλετε άδεια για τον Δακτύλιο της Αθήνας

10-11-2021 | 07:38
Μοιράσου το
Βήμα - Βήμα πώς θα βγάλετε άδεια για τον Δακτύλιο της Αθήνας

Μετά από δύο χρόνια ελεύθερων μετακινήσεων ο Δακτύλιος «επέστρεψε» στο κέντρο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η κίνηση. 

Ελεύθερα θα μπορούν να κινούνται όλα τα αυτοκίνητα με το σύστημα των μονών- ζυγών, τα ΤΑΧΙ και οι εξαιρέσεις οχημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους κατοίκους, εφόσον διαθέτουν το ειδικό σήμα κυκλοφορίας.

Οι υπόλοιποι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα όρια του Δακτυλίου καθώς η παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Έκδοση ειδικού σήματος για τα «πράσινα» οχήματα

Η διαδικασία έκδοσης είναι εξαιρετικά απλή, καθώς η κάρτα δημιουργείται και εξάγεται αυτόματα από το σύστημα του daktylios.gov.gr. Μόλις η αίτησή τους γίνει αποδεκτή από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, η κάρτα θα «ανεβαίνει» στην προσωπική τους θυρίδα.

Το πρώτο βήμα για τη χορήγηση του ειδικού σήματος είναι η πρόσβαση του αιτούντος/χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή daktylios.gov.gr και η αυθεντικοποίησή με τη χρήση των κωδικών του Τaxisnet.

Έπειτα, για την πιστοποίηση του χρήστη απαιτείται η εισαγωγή του αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος και του αριθμού φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κύριου ή/και κατόχου του οχήματος.

Ο έλεγχος για το αν το όχημα υπάγεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται αυτόματα και εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφες, το σύστημα εκδίδει το ειδικό σήμα σε μορφή pdf.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να το εκτυπώσει, είτε να το αποθηκεύσει στο κινητό του τηλέφωνο, ώστε να το επιδεικνύει σε κάθε σχετικό έλεγχο της Τροχαίας. 

Να θυμίσουμε πως οι ημέρες και ώρες ισχύος του Δακτυλίου είναι οι εξής: 

  • Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07:00 έως 20:00,
  • Παρασκευή, ώρες 07:00 έως 15:00.
  • Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Ειδική κάρτα εισόδου - εξόδου μόνιμων κατοίκων

Τα αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων των περιοχών βρίσκονται μέσα στα όρια του Δακτυλίου επιτρέπεται να κινούνται σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, αρκεί να εφοδιαστούν με την ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου.

Η ειδική κάρτα χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και αναγράφουν τη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν, καθώς επίσης και τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου.

Οι ειδικές κάρτες θα χορηγούνται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων (κλικ εδώ) είτε στα φυσικά γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Αγίου Κωνσταντίνου 14) κατόπιν ραντεβού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (απλό αντίγραφο). Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι στο όνομα του οδηγού, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όταν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.).

2. Απόδειξη της κατοικίας

Απαιτείται αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους, με μία εκτύπωση από το Taxis, από την οποία προκύπτει η κύρια κατοικία του δικαιούχου ή σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου.

  • Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη διεύθυνση, απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένο από ΔΟΥ ή εκτύπωση μέσω TAXIS.
  • Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύει μεταβολή στοιχείων από ΔΟΥ.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που τον φιλοξενεί, στην οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.) ή το Ε1 του ίδιου του ιδιοκτήτη.

3. Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας 

  • ΔΕΗ, ΟΤΕ Ή ΕΥΔΑΠ
  • ή κινητής τηλεφωνίας (απλά αντίγραφα)

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του οδηγού (απλό αντίγραφο).

5. Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ.

Επιπλέον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 14, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κλείνοντας ραντεβού είτε ηλεκτρονικά στο https://rantevou.cityofathens.gr είτε τηλεφωνικά στο 210-5287800.

Ποια οχήματα εξαιρούνται του Δακτυλίου

Πέραν των μόνιμων κατοίκων υπάρχουν και άλλες ειδικές κατηγορίες που εξαιρούνται του δακτυλίου.

α) Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.

β) Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης αποστολής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ’ όσον αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.

γ) Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της χώρας για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα. 

δ) Αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.).

ε) Αυτοκίνητα ιατρών, τα οποία φέρουν το ειδικό σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβάτη τον ίδιο.

στ) Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.

ζ) Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. 

η) Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία, εφ’ όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών της χώρας. 

θ) Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά. 

Για προβλήματα και ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στον λογαριασμό email [email protected] .

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.