Tip of the Day

Τα κριτήρια ESG και η πρακτική τους εφαρμογή από τις εταιρείες

28-09-2021 | 07:40
Μοιράσου το

Τα ESG κριτήρια αποτελούν έναν ολοένα και πιο δημοφιλή τρόπο για τους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες.

Τα ESG κριτήρια (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) αποτελούν έναν ολοένα και πιο δημοφιλή τρόπο για τους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες στις οποίες θα ήθελαν να επενδύσουν και να αποφεύγουν εταιρείες που ενδέχεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο λόγω των περιβαλλοντικών ή άλλων πρακτικών τους. Πολλά αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και σύμβουλοι επιχειρήσεων προσφέρουν σήμερα προϊόντα που χρησιμοποιούν κριτήρια ESG. Τι ακριβώς όμως συμπεριλαμβάνει η ομάδα αυτών των κριτηρίων;

Τα κριτήρια ESG είναι ένα σύνολο προτύπων για τις δραστηριότητες μιας εταιρείας που χρησιμοποιούν κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές για τον έλεγχο πιθανών επενδύσεων. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία λειτουργεί απέναντι στη  φύσης. Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες όπου λειτουργεί. Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με την ηγεσία μιας εταιρείας, τις αμοιβές των στελεχών, τους εσωτερικούς ελέγχους και τα δικαιώματα των μετόχων.

Πιο συγκεκριμένα, τα περιβαλλοντικά κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ενέργειας μιας εταιρείας, τα απόβλητα, τη ρύπανση, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μεταχείριση των ζώων. Τα κριτήρια αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και διαχείριση τυχόν περιβαλλοντικών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία της σε μολυσμένα εδάφη, τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, τη διαχείριση των τοξικών εκπομπών ή τη συμμόρφωσή της με τους κυβερνητικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας. Για παράδειγμα, το πως συμπεριφέρεται απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, τις ευάλωτες ομάδες, το αν τα στελέχη και οι εργαζόμενοί της κάνουν εθελοντικό έργο, αν η δραστηριότητά της βλάπτει ή ωφελεί κάποιες κοινωνικές ομάδες κλπ.  

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Οι επενδυτές συχνά θέλουν να γνωρίζουν αν μια εταιρεία χρησιμοποιεί ακριβείς και διαφανείς λογιστικές μεθόδους, αν υπάρχει εσωτερικός έλεγχος, κώδικας δεοντολογίας κλπ. Παράλληλα, οι δυνητικοί επενδυτές αναζητούν διαβεβαιώσεις για το αν οι εν λόγω επιχειρήσεις αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων στην επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αν χρησιμοποιούν πολιτικές συνεισφορές για να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης ή αν ακολουθεί παράνομες πρακτικές.

Φυσικά, καμία εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως σε όλα αυτά τα κριτήρια, οπότε οι επενδυτές πρέπει να αποφασίσουν τι είναι πιο σημαντικό για αυτούς και να κάνουν την έρευνα.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι εταιρείες επενδύσεων που παρακολουθούν τα κριτήρια ESG πρέπει επίσης να θέσουν προτεραιότητες. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ειδικών αναλυτών. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής μπορεί να θέλει να αποφύγει εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου ή έχουν υψηλή έκθεση σε εξορύξεις ή αντιθέτως μπορεί να αναζητά εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε βιολογικά προϊόντα ή παρουσιάζουν κάποια σημαντική καινοτομία που συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα κριτήρια ESG συνήθως δημοσιοποιούν σχετικά στοιχεία, υποβάλλουν εκθέσεις βιωσιμότητας, επιδιώκουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακολουθούν πολιτικές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός του οργανισμού, καταβάλλουν δίκαιους μισθούς, ενθαρρύνουν τη διαφορετικότητα, ακολουθούν κανόνες διαφάνειας κλπ.
 

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.