Tip of the Day

Νέο Ε1: Πώς θα γλιτώσετε έξτρα φόρους και τεκμήρια

25-05-2021 | 08:25
Μοιράσου το

Τις τελευταίες οδηγίες, πριν ανοίξει η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, δίνει στους φορολογούμενους η ΑΑΔΕ. Με νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει το νέο τοπίο όπως το «ψαλίδι» έως και 100% που μπαίνει φέτος στο φορο-πέναλτι  για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις,  ποιοι γλιτώνουν από τον εφιάλτη των τεκμηρίων, τι θα γίνει με τα ανείσπρακτα ενοίκια, ποιες είναι οι εκπτώσεις φόρου για διαζευγμένους γονείς.

Πιο συγκεκριμένα με την εγκύκλιο Πιτσιλή διευκρινίζονται τα εξής:

1.  Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Το φορο-πέναλτι μειώνεται φέτος έως και 100%. Όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την πανδημία αλλά και όσοι είναι 60 ετών και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το μέτρο της κάλυψης του 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα  ενώ μικρότερο πέναλτι θα πληρώσουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν λόγω της πανδημίας και των απανωτών lockdown να πιάσουν το όριο του 30%. Για τους φορολογούμενους αυτούς το πρόστιμο μειώνεται έως και 50%.

Ειδικότερα, γλιτώνουν το  πέναλτι φόρου:

-όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020

-φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020

-φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020

-φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.

-ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID - 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ,

-Φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το 60ό  έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 Για φορολογούμενους που δεν είναι πληττόμενοι και είναι κάτω των 60 ετών το φορο-πρόστιμο μειώνεται από 22% σε 11% για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι μεν χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά είναι υψηλότερο του 20% αυτού. Επίσης για μη πληττόμενους φορολογούμενους ηλικίας κάτω των 60 έτων εφόσον το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020, υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα,  τότε η προσαύξηση του φόρου υπολογίζεται κλιμακωτά:

α) με συντελεστή 22%  στο ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών που υπολείπονται για να καλύψουν το 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) με συντελεστή 11% στο ποσό των e-αποδείξεων που λείπουν για να καλύψουν πάνω από το 20% και έως το 30% του πραγματικού εισοδήματος.

2. Διαζευγμένοι γονείς. Η μείωση του φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων εφαρμόζεται και για τους δύο γονείς με εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα.

3. Ανείσπρακτα ενοίκια. Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, όχι μόνο αν ήταν πληττόμενος ο ενοικιαστής, αλλά και στην περίπτωση που του κοινοποιήσει μέχρι τη λήξη υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

4. Αγρότες – αλιείς: Αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, εξαιρούνται και για το φορολογικό έτος 2020 από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.

5. Απαλλαγή από τεκμήρια: Συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία  απαλλάσσονται φέτος από τα τεκμήρια, υπό όρους, όπως:

-  αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει ΚΑΔ το 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη λόγω COV1D-19 ή ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής,

- αν η σύμβαση εργασίας, ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19,

-  αν η σύμβαση ναυτολόγησης, ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποτεδήποτε εντός του 2020,

- αν εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του 2020,

-  αν είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.

Για τους παραπάνω, δεν επιβάλλεται φόρους για με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, εφόσον σωρευτικά:

-τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν προέκυψε εφαρμογή τεκμηρίων, επειδή ήταν υψηλότερα από τα δηλωθέντα εισοδήματα

-δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών το 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και,

-σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.